Darovi koje su primili dužnosnici od 2011-2015

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb kao dio skupine poslane na 6 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Miroslav Schlossberg

Tijelo javne vlasti [Authority name],

Ljubazno vas molim ako ste u mogućnosti odgovorom potvrdite primitak ovog emaila.

Obrazac broj 2 - zahtjev za pristup informacijama

Informacija koja se traži:
- evidencija primljenih darova koju vodi gore navedeno tijelo javne
vlasti, s podacima za period 2011. godine do 2015. godine
(ukljucujuci navedene godine)

Način pristupa informaciji:
- dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju
elektronskim putem (na ovu adresu)

Poznato je iz Uredbe o darovima koje prime dužnosnici (NN
141/2004), da tijelo u kojem dužnosnik obnaša dužnost vodi
evidenciju primljenih darova, koji su mu predani na korištenje.
Takodjer je poznato da evidencija primljenih darova sadrži sljedeće
podatke:
– ime, prezime i adresu dužnosnika koji je dar primio te dužnost
koju je obnašao u trenutku primitka dara,
– ime, prezime i adresu darovatelja, odnosno naziv i sjedište
državnog tijela ili pravne osobe, ako je dar predan u ime državnog
tijela ili odnosno pravne osobe,
– opis dara,
– datum darivanja,
– datum predaje dara tijelu u kojem dužnosnik obnaša dužnost.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
(podnositelj zahtjeva)

Zahtjev za pristup informacijama,

1 privitaka

Poštovani,

Slijedom vašeg zahtjeva kojeg ste ovom Ministarstvu uputili temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15), a sukladno odredbi članka 23. stavka 1. točke 1., a u vezi sa člankom 17. stavkom 1. točkom 2. istog Zakona,
U prilogu vam dostavljamo odgovor.

Srdačan pozdrav,                     
______________________________________
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ministry of Construction and Physical Planning
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
web: http://www.mgipu.hr
P  Molimo da prije printanja ove e-pošte razmislite o Vašoj odgovornosti prema okolišu

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Poštovani Zahtjev za pristup informacijama,

Hvala vam. Zaprimio sam vas odgovor elektronskim putem i postanskim putem (preporuceno s povratnicom).

S obzirom da ste dali odgovor odnosno obavijest vec ranije dali elektronski kako sam u zahtjevu trazio, niste trebali dostavljati isto papirnato. Mislim da ste mogli ustedjeti ovdje postivajuci moju zelju samo za elektronskim odgovorom...

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg