Darovi koje su primili dužnosnici od 2011-2015

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Zagreb kao dio skupine poslane na 6 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Miroslav Schlossberg

Tijelo javne vlasti [Authority name],

Ljubazno vas molim ako ste u mogućnosti odgovorom potvrdite primitak ovog emaila.

Obrazac broj 2 - zahtjev za pristup informacijama

Informacija koja se traži:
- evidencija primljenih darova koju vodi gore navedeno tijelo javne
vlasti, s podacima za period 2011. godine do 2015. godine
(ukljucujuci navedene godine)

Način pristupa informaciji:
- dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju
elektronskim putem (na ovu adresu)

Poznato je iz Uredbe o darovima koje prime dužnosnici (NN
141/2004), da tijelo u kojem dužnosnik obnaša dužnost vodi
evidenciju primljenih darova, koji su mu predani na korištenje.
Takodjer je poznato da evidencija primljenih darova sadrži sljedeće
podatke:
– ime, prezime i adresu dužnosnika koji je dar primio te dužnost
koju je obnašao u trenutku primitka dara,
– ime, prezime i adresu darovatelja, odnosno naziv i sjedište
državnog tijela ili pravne osobe, ako je dar predan u ime državnog
tijela ili odnosno pravne osobe,
– opis dara,
– datum darivanja,
– datum predaje dara tijelu u kojem dužnosnik obnaša dužnost.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
(podnositelj zahtjeva)

zppi, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

U prilogu se nalazi odgovor na Vaš upit od 3. siječnja 2016.

 

S poštovanjem,

 

 

 

Albina Zanze dipl.iur., LL.M.

Savjetnica ministra/Advisor to the Minister

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije/Ministry of
Regional Development and EU funds

Kabinet ministra/Minister's Cabinet

Račkoga 6

10 000 Zagreb