Darovi koje su primili dužnosnici od 2011-2015

Ministarstvo kulture i medija, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Poštovani,
niže dostavljam zahtjev za pristup informacijama.

Obrazac broj 2 - zahtjev za pristup informacijama

Informacija koja se traži:
- evidencija primljenih darova koju vodi ovo tijelo javne
vlasti, s podacima za period od 2011. godine do 2015. godine
(uključujući navedene godine)

Način pristupa informaciji:
- dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju
elektronskim putem (na ovu adresu)

Poznato je iz Uredbe o darovima koje prime dužnosnici (NN
141/2004), da tijelo u kojem dužnosnik obnaša dužnost vodi
evidenciju primljenih darova, koji su mu predani na korištenje.
Također je poznato da evidencija primljenih darova sadrži sljedeće
podatke:
– ime, prezime i adresu dužnosnika koji je dar primio te dužnost
koju je obnašao u trenutku primitka dara,
– ime, prezime i adresu darovatelja, odnosno naziv i sjedište
državnog tijela ili pravne osobe, ako je dar predan u ime državnog
tijela ili odnosno pravne osobe,
– opis dara,
– datum darivanja,
– datum predaje dara tijelu u kojem dužnosnik obnaša dužnost.

S poštovanjem,
Sonja Radočaj
(podnositelj zahtjeva)

Poštovani,

Ovim putem Vas želim podsjetiti da je rok za odgovor istekao te Vas molim da pošaljete tražene informacije.

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Žalba je izjavljena Povjerenici za informiranje 1. veljače 2016. godine.

Nikolina Šipić Pahanić, Ministarstvo kulture i medija, Zagreb

1 privitaka

 

 

 

 

Poštovana,

u privitku dopisa dostavljamo Vam traženu informaciju.

Srdačan pozdrav,

Nikolina Šipić Pahanić