Darovi koje su primili dužnosnici od 2011-2015

Ministarstvo turizma i sporta, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Naziv tijela javne vlasti: [Authority name]

Obrazac broj 2 - zahtjev za pristup informacijama

Informacija koja se traži:
- evidencija primljenih darova koju vodi gore navedeno tijelo javne vlasti, s podacima za period 2011. godine do 2015. godine (ukljucujuci navedene godine)

Način pristupa informaciji:
- dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju elektronskim putem (na ovu adresu)

Poznato je iz Uredbe o darovima koje prime dužnosnici (NN 141/2004), da tijelo u kojem dužnosnik obnaša dužnost vodi evidenciju primljenih darova, koji su mu predani na korištenje. Takodjer je poznato da evidencija primljenih darova sadrži sljedeće podatke:
– ime, prezime i adresu dužnosnika koji je dar primio te dužnost koju je obnašao u trenutku primitka dara,
– ime, prezime i adresu darovatelja, odnosno naziv i sjedište državnog tijela ili pravne osobe, ako je dar predan u ime državnog tijela ili odnosno pravne osobe,
– opis dara,
– datum darivanja,
– datum predaje dara tijelu u kojem dužnosnik obnaša dužnost.

S poštovanjem,
Pero Mitric
(podnositelj zahtjeva)

Za: Ministarstvo turizma

Ljubazno vas molim da provjerite jeste li zaprimili moj zahtjev za ponovnu uporabu koji sam dostavio/la dana 3. sijecnja 2016.

Možda je zahtjev završio kao spam (neželjena pošta) te ćete možda trebati provjeriti s vašim IT odjelom.

Odgovorite ako ne možete pronaći zahtjev da ponovno pošaljem svoj zahtjev.

S poštovanjem,
Pero Mitric

Za: Ministarstvo turizma

Ispravak proslog maila:

Ljubazno vas molim da provjerite jeste li zaprimili moj zahtjev za pristup informacijama koji sam dostavio dana 3. sijecnja 2016.

Možda je zahtjev završio kao spam (neželjena pošta) te ćete možda trebati provjeriti s vašim IT odjelom.

Odgovorite ako ne možete pronaći zahtjev da ponovno pošaljem svoj zahtjev.

S poštovanjem,
Pero Mitric

Bosiljko Domazet,

1 privitaka

Poštovani,

u prilogu je odgovor na vaš zahtjev za pristup informacijama, uz ispriku
na kašnjenju koje je uslijedilo u razdoblju primopredaje vlasti.

 

S poštovanjem,

Bosiljko Domazet, službenik za informiranje  

 

________________________________________________________

Bosiljko Domazet, mag.ed.

Samostalni odjel za informiranje i održavanje mrežnih stranica

Voditelj Odjela, urednik web stranica

Ministarstvo turizma, Zagreb, Prisavlje 14

01 6169 009 ; 099 2330 548

www.mint.hr

 

prikazati citirane dijelove