Datum izdavanja rješenja za postavljanje mjernog stupa za vjetroelektrane

Zahtjev za pristup informacijama od Morena Čubelić za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Datum izdavanja rješenja za postavljanje mjernog stupa za vjetroelektrane:
Rudine,
ZD 4,
ZD 3,
Danilo,
Jelinak,
Ogorje,
Glunča,
Jasenice,
ZD 6,
Korlat.

Hvala!
S poštovanjem,

Morena Čubelić

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Datum izdavanja rješenja za postavljanje mjernog stupa za vjetroelektrane'.

Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/datum...

S poštovanjem,

Morena

Zahtjev za pristup informacijama, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

3 privitaka

Poštovana,

slijedom zahtjeva kojeg ste uputili ovom Ministarstvu, temeljem odredbi članka 23. stavka 1. točke 1., a u vezi sa člankom 17. stavkom 1. točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), u privitku Vam dostavljamo popis traženih lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola.

Prilog – kao u tekstu

S poštovanjem,
Služba za odnose s javnošću i informiranje

prikazati citirane dijelove

Za: Zahtjev za pristup informacijama

Poštovani,

Zahvaljujemo se na informacijama i brzini odgovora.

Samo nedostaju podatci za VE Zadar 4 i Jasenice.

Hvala,
S poštovanjem,

Morena

Zahtjev za pristup informacijama, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

Poštovana,

molimo dopunu zahtjeva u dijelu koju se odnosi na VE Zadar 4 (naziv investitora ili točan naziv projekta) kako bismo mogli dodatno provjeriti u sustavu.

Lijepi pozdrav,
Služba za odnose s javnošću i informiranje

prikazati citirane dijelove

Za: Zahtjev za pristup informacijama
Poštovana,

Vjetroelektrana Zadar 4
Investitor :Eko Zadar Dva d.o.o.

Hvala
S poštovanjem,

Morena

Zahtjev za pristup informacijama, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

1 privitaka

Poštovana,

nastavno na Vaše poruke e-pošte od 5. studenog 2020. godine i 9. studenog 2020. godine šaljemo dopunu informacije.

Ministarstvo nije izdalo dozvole za predmetne zahvate. Predlažemo da kontaktirate lokalni Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije i provjerite da li su dozvole izdane u tom upravnom odjelu.

S poštovanjem,

Služba za odnose s javnošću i informiranje I Service for Public Relations and Information

t: +385 1 3782 475
e: [Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb e-mail za zahtjeve]

Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
mgipu.gov.hr

prikazati citirane dijelove

Za: Zahtjev za pristup informacijama

Poštovani,

Hvala na provjeri.

S poštovanjem,
Morena