Detalji provedenog upitnika o mjesnoj samoupravi - Rezultati istraživanja o transparentnosti rada lokalnih i regionalnih jedinica

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Poštovani Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb,

Na web stranici:
https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/antiko...

naveli ste rezultate upitnika:
"
Mjesnu samoupravu u vidu mjesnih odbora uspostavilo je 70% jedinica lokalne samouprave. Ukupno je osnovano 3997 mjesnih odbora. Čl.61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kao tijela mjesnog odbora određuje vijeće mjesnog odbora i predsjednika vijeća mjesnog odbora. Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje 4 godine. Na pitanje o vremenu održavanja posljednjih mjesnih izbora, od ukupnog broja jedinica koje imaju osnovane mjesne odbore, 22 jedinice nije odgovorilo na postavljeno pitanje, dok ih je 7 odgovorilo da izbori nisu provedeni. Neke jedinice su čak naznačile da nemaju mjesne odbore, ali su pritom navele kad su provedeni posljednji mjesni izbori. Odgovori jedinica koje su provodile mjesne izbore ukazuju na okolnost da su se posljednji izbori provodili u razdoblju 1993.-2011.
"

Molim vas informaciju u kojem periodu ste privodili ovaj upitnik, s obzirom da u clanku datum nigdje nije naveden pa nije moguce saznati na koji trenutak se odnose dane informacije.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

1 privitaka

Poštovani,

 

Vaša e-mail poruka je zaprimljena. Ovo je automatski odgovor. Molimo Vas
da ne odgovarate na ovu poruku.

 

S poštovanjem,

 

[1]Slika na kojoj se prikazuje tekstOpis je automatski generiran

 

References

Visible links

Pristup informacijama,

2 privitaka

Poštovani,

 

nastavno na Vaš zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama, u
privitku dostavljamo obavijest Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA:
008-02/23-01/08, URBROJ: 514-02-03-03-01/01-23-03 od 1. veljače 2023.
godine.

 

Ljubazno molimo potvrdu primitka ovog e-maila.

 

S poštovanjem,

 

 

Sanja Moharić Hehet
 
Zamjenica službenice za
Ulica grada Vukovara 49 | informiranje

10 000 Zagreb |  

   

[1]mpu.gov.hr   

[2]Facebook | [3]Twitter |[4]Flickr | [5]YouTube |  

[6][MPRH e-mail za zahtjeve]  |

 

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Pristup informacijama

Zaprimljeno hvala!

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

1 privitaka

Poštovani,

 

Vaša e-mail poruka je zaprimljena. Ovo je automatski odgovor. Molimo Vas
da ne odgovarate na ovu poruku.

 

S poštovanjem,

 

[1]Slika na kojoj se prikazuje tekstOpis je automatski generiran

 

References

Visible links