Detaljna specifikacija ostvarenih rashoda u Gradskoj četvrti Trešnjevka - sjever

Damir Kovačić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Zagreb

Poštovani,

U Financijskom planu Gradske četvrti Trešnjevka - sjever za 2016.
http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.ht...

u članku 2, točka B) RASHODI
u razdjelu 3237 INTELEKTUALNE USLUGE planirani su rashodi od 38.000,00 HRK, dok su u razdjelu 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ZA VIJEĆE GRADSKE ČETVRTI planirani rashodi u iznosu od 37.000,00 HRK.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostave detaljne specifikacije ostvarenih rashoda Gradske četvrti Trešnjevka - sjever po razdjelu 3237 INTELEKTUALNE USLUGE i razdjelu 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ZA VIJEĆE GRADSKE ČETVRTI.
- tko su korisnici sredstava iz navedenog financijskog plana Gradske četvrti Trešnjevka - sjever,
- koliki su iznosi dodijeljenih sredstva po korisniku.

Molim da mi se dostave specifikacije za razdoblje od 2013. do zaključno 2016. godine.

S poštovanjem,
Damir Kovačić, dipl. ing.

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

Nastavno na donji zahtjev za pristupom informacijama,
temeljem članka 20. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon),
molimo da u roku od 5 dana od zaprimanja ovog podneska, dopunite Vaš zahtjev na način da dostavite adresu Vašeg prebivališta, a sukladno odredbi članka 18. stavka 3. Zakona.

U protivnom, zahtjev ćemo odbaciti rješenjem temeljem članka 20. stavka 2. Zakona.

Također, obavještavamo Vas kako mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi predstavljaju samostalna tijela javne vlasti u smislu odredbi Zakona te su dužni samostalno rješavati zahtjeve za pristupom informacijama te druge obveze propisane odredbama članka 10. - 14. Zakona.

S poštovanjem,

Branimir Lončar,
službenik za informiranje
________________________________________
Šalje: Damir Kovačić [[ZPPI #6150 email]]
Poslano: 2. siječanj 2018 15:38
Prima: Pristup informacijama gradonačelnika
Predmet: Detaljna specifikacija ostvarenih rashoda u Gradskoj četvrti Trešnjevka - sjever

Za: Grad Zagreb

Poštovani,

U Financijskom planu Gradske četvrti Trešnjevka - sjever za 2016.
http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.ht...

u članku 2, točka B) RASHODI
u razdjelu 3237 INTELEKTUALNE USLUGE planirani su rashodi od
38.000,00 HRK, dok su u razdjelu 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA ZA VIJEĆE GRADSKE ČETVRTI planirani rashodi u iznosu od
37.000,00 HRK.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostave detaljne specifikacije ostvarenih rashoda Gradske četvrti
Trešnjevka - sjever po razdjelu 3237 INTELEKTUALNE USLUGE i
razdjelu 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ZA VIJEĆE
GRADSKE ČETVRTI.
- tko su korisnici sredstava iz navedenog financijskog plana
Gradske četvrti Trešnjevka - sjever,
- koliki su iznosi dodijeljenih sredstva po korisniku.

Molim da mi se dostave specifikacije za razdoblje od 2013. do
zaključno 2016. godine.

S poštovanjem,
Damir Kovačić, dipl. ing.

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6150 email]

Je li [Grad Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za
pristup informacijama zahtjeve za Grad Zagreb? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
BLOCKEDimamopravoznati[.]org/change_request/new?body=grad_zagrebBLOCKED

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
BLOCKEDimamopravoznati[.]org/help/officersBLOCKED

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
BLOCKEDimamopravoznati[.]org/help/ico-guidance-for-authoritiesBLOCKED

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovani g. Lončar,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacija moja "adresa" je elektronska adresa putem koje sam poslao zahtjev. Poštanska adresa nije potrebna za dostavu informacija sukladno tumačenju Zakona Povjerenika za informiranje.

Stoga, sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev.

Također, sukladno čl. 21. st.1. ZPPI-ja, ukoliko imate saznanja o tijelu koje posjeduje traženu informaciju, dužni ste ustupiti moj zahtjev tome tijelu, bez odgode.

S poštovanjem,
Damir Kovačić, dipl. ing.

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovani g. Lončar,

na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog e-maila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

S poštovanjem,
Damir Kovačić