Za: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb

Povodom tužbe Europskom sudu od strane EK protiv Hrvatske, a zbog gotovo četverogodišnjeg kašnjenja donošenja propisa usklađenih s EU Direktivom označavanju guma, zahtijevam pristup informacijama o dinamici usklađivanja zakonodavstva RH sa zakonodavstvom EU. Zahtijevani podaci trebaju biti u obliku proračunske tablice sa sljedećim stupcima:

1. Oznaka EU Direktive
2. Datum stupanja na snagu EU Direktive
3. Rok za usklađenje nacionalnog zakonodavstva
4. Propis kojim je provedeno usklađenje
5. Datum kada je propis pod 4. stupio na snagu
6. Koje je sankcije (opomene, tužbe, upozorenja, ....) u slučaju zakašnjenja poduzela EK

Popis treba obuhvaćati EU Direktive koje su stupile na snagu u razdoblju mandata prethodne i trenutne Vlade.

Napominjem da ovdje ne tražim dostup cjelovitim dokumentima, niti izradu ikakve analize, nego samo i isključivo pristup informacijama koje bi ovo TJV trebalo posjedovati. Ukoliko pak ovo TJV nije u posjedu ovih informacija, tražim da ovaj zahtjev ustupite na postupanje TJV za koje imate saznanja da iste posjeduje.

S poštovanjem,

Miroslav Mađarić

[email protected], Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

Vaša e-mail poruka je zaprimljena. Ovo je automatski odgovor. Molimo Vas
da ne odgovarate na ovu poruku.

 

S poštovanjem,

 

[1]Slika na kojoj se prikazuje tekstOpis je automatski generiran

 

References

Visible links

Pristup informacijama, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

 

u privitku Vam dostavljamo dopis Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA:
008-03/24-01/17, URBROJ: 514-02-03-03-01/01-24-02 od 5. ožujka 2024.
godine kojim se ustupa donji zahtjev za pristup informacijama Miroslava
Mađarića.

 

Ljubazno molimo potvrdu primitka ovog e-maila.

 

S poštovanjem,

 

 

 

Sanja Moharić Hehet
 
Zamjenica službenice za
Ulica grada Vukovara 49 | informiranje

10 000 Zagreb |  

   

[1]mpu.gov.hr   

[2]Facebook | [3]Twitter |[4]Flickr | [5]YouTube |  

[6][MPRH e-mail za zahtjeve]  |

T: 01 37 14 515

 

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Za: Pristup informacijama

Poštovani,

očekujem da Ministarstvo financija odgovori na po ovom TJV ustupljeno pitanje, međutim napominjem da nisam tražio pristup informacijama o preuzimanju DIREKTIVA EU iz područja financija, nego SVIH direktiva, za što je mjerodavno upravo ovo tijelo javne vlasti.

Kako bismo spriječili žalbu povjerenici za informiranje i kaznu ovom TJV po ZPPI, molim dostaviti odgovor na ovaj moj zahthev ili odgovoriti da ovo TJV ne posjeduje tražene informacije.

S poštovanjem,

Miroslav Mađarić

[email protected], Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

Vaša e-mail poruka je zaprimljena. Ovo je automatski odgovor. Molimo Vas
da ne odgovarate na ovu poruku.

 

S poštovanjem,

 

[1]Slika na kojoj se prikazuje tekstOpis je automatski generiran

 

References

Visible links

Pristup informacijama, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb

4 privitaka

Poštovana gospođo Crnić,

 

u privitku Vam dostavljamo dopis Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA:
008-03/24-01/17, URBROJ: 514-02-03-03-01/01-24-05 od 27. ožujka 2024.
godine te zahtjev za dopunu i ispravak informacije Miroslava Mađarića od
6. ožujka 2024 godine.

 

Također, dostavljamo Vam i dopis Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA:
008-03/24-01/17, URBROJ: 514-02-03-03-01/01-24-02 od 5. ožujka 2024.
godine, kao i zahtjev za pristup informacijama Miroslava Mađarića od 24.
veljače 2024. godine.

 

Ljubazno molimo potvrdu primitka ovog e-maila.

 

S poštovanjem,

 

 

 

Sanja Moharić Hehet
 
Zamjenica službenice za
Ulica grada Vukovara 49 | informiranje

10 000 Zagreb |  

   

[1]mpu.gov.hr   

[2]Facebook | [3]Twitter |[4]Flickr | [5]YouTube |  

[6][MPRH e-mail za zahtjeve]  |

T: 01 37 14 515

 

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Za: Pristup informacijama

1. Dana 24.2.2024. sam uputio ovom TJV predmetni ZPPI, dakle zakonski rok za odgovor je bio 8.3.2024.
2. Dana 5.3.2024, dakle tri dana prije isteka zakonskog roka za odgovor je ovo TJV ustupilo predmetni zahtjev Ministarstvu financija, koje niti na koji način ne može biti mjerodavno za odgovaranje, na što sam upozorio ovo TJV 6.3.2024.
3. Dana 27.3.2024, dakle punih 19 (devetnaest) dana nakon isteka zakonskog roka za odgovor je ovo TJV ustupilo predmetni zahtjev Ministarstvu europskih i vanjskih poslova.
4. Dana 28.3.2024. sam dobio dopis Povjerenice za informiranje, koji me upućuje na https://pristupinfo.hr/protiv-obavijesti...

U ovoj informaciji Povjerenice od 5.8.2023. se navodi sljedeće:
*****************************************
Nezadovoljni korisnik koji smatra da TJV nezakonito koristi predmetnu obavijest iz članka 21. odnosno članka 22. ZPPI-ja kao izliku za odgodu rješavanja odnosno nerješavanje zahtjeva iz opravdanih razloga propisanih Zakonom, može podnijeti predstavku Uredu povjerenika na postupanje TJV, koji će u provedenom postupku zatražiti izviješće od TJV i narediti uklanjanje nepravilnosti ili nezakonitosti ako su utvrđene.
*******************************************
Budući da je ovo eklatantni primjer izlike za odgodu rješavanja ili nerješavanje predmetnog zahtjeva, podnijet ću protiv ovog TJV predstavku Povjerenici za informiranje, kako je i navedeno u spomenutoj obavijesti.

Da izbjegnemo svaki nesporazum, rečeni prigovor nema utjecaja na rješavanje predmetnog zahtjeva, jer koliko god ovo TJV to odgađalo, na kraju će morati ono ili drugo predmetni zahtjev riješiti. Ovaj prigovor ima za cilj da ovo TJV bude upozoreno ili sankcionirano od strane Povjerenice za informiranje zbog neprimjerenog postupanja, dakle u "edukativne" svrhe.

S poštovanjem,

Miroslav Mađarić

[email protected], Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

Vaša e-mail poruka je zaprimljena. Ovo je automatski odgovor. Molimo Vas
da ne odgovarate na ovu poruku.

 

S poštovanjem,

 

[1]Slika na kojoj se prikazuje tekstOpis je automatski generiran

 

References

Visible links

Informiranje,

2 privitaka

Poštovani,

u prilogu dostavljamo dopis Ministarstva financija.

Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva, sa
sjedištem na adresi A. Humboldta 4a, Zagreb te ima imenovanog službenika
za informiranje.

Provjerom predmetnog zahtjeva u Carnskoj upravi utvrđeno je da nije
nadležna za rješavanje o zahtjevu za pristup informacijama.

S poštovanjem,

 

Služba za informiranje

Ministarstva financija

 

------------------------------------------------------------------------

Šalje: Pristup informacijama <[1][MPRH e-mail za zahtjeve]>
Poslano: 6. ožujka 2024. 9:56
Prima: Informiranje
Kopija: [2][ZPPI #11221 email]
Predmet: FW: Zahtjev za pristup informacijama - Dinamika usklađivanja
propisa u RH s EU Direktivama

 

Poštovani,

 

u privitku Vam dostavljamo dopis Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA:
008-03/24-01/17, URBROJ: 514-02-03-03-01/01-24-02 od 5. ožujka 2024.
godine kojim se ustupa donji zahtjev za pristup informacijama Miroslava
Mađarića.

 

Ljubazno molimo potvrdu primitka ovog e-maila.

 

S poštovanjem,

 

 

 

Sanja Moharić Hehet
 
Zamjenica službenice za
Ulica grada Vukovara 49 | informiranje

10 000 Zagreb |  

   

[3]mpu.gov.hr   

[4]Facebook | [5]Twitter |[6]Flickr | [7]YouTube |  

[8][MPRH e-mail za zahtjeve]  |

T: 01 37 14 515

 

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Za: Informiranje

Sa žaljenjem konstatira da ustupanjem predmetnog zahtjeva za pristup informacijama ovo TJV pokušava namjerno izbjeći poštovanje ZPPI. Ako je to pokušaj obeshrabrivanja zahtjeva zelja, onda sam slobodan priopćiti da je neuspješan. Upravo je upućena predstavka Povjerenici za informiranje koja će vjerojatno zbog višestrukog kršenja ZPPI od strane ovog TJV umjesto uobičajene opomene odmah izreći novčanu kaznu čelniku ovog TJV samom TJV.

S poštovanjem,

Miroslav Mađarić

Službenik za informiranje,

1 privitaka

Poštovani,
U prilogu odgovor na Vaš upit,
Lijepi pozdrav,
Službenik za informiranje

Razmislite o okolišu prije ispisa ove poruke na papir. / Think before printing this message.

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja, trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje, umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni stav Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH. Budući da komunikacija putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or privileged information and is intended only for the recipient and/or group of recipients to which it is addressed. If you received this in error, please immediately notify the sender and permanently delete the original email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use, dissemination, disclosure, copying of or change to this email is prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are those of the sender only and do not necessarily represent the official views of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia. As internet communication is an open form of information exchange, the Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia excludes all liability for any loss or damage arising from the receipt of this message and any of its attachments.

prikazati citirane dijelove