Dodatni dani prema Čl.Kol.ugovora za zaposlenike u srednjošk.ustanovama LEGI A/3

Zahtjev za pristup informacijama od Ksenija Marković za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je odbijen od strane Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb.

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovani;

Sukladno Članku 38. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama pod LEGI A PREMA UCVJETIMA RADA 3- za rad u više programa  predviđen je 1 dodatni dan.

Administracija naše škole (PSHG u Rijeci) isto interpretira kao "RAD U VIŠE PREDMETA".

Škola, prilikom upisa, nudi tri različita PROGRAMA: opći, jezični i prirodoslovno-matematički. Ne b i li , stoga, zaposlenik koji predaje jedan predmet (npr. engleski jezik) morao, i trebao, dobiti taj 1 dodatni dan ukoliko navedeni predmet predaje u različitim programima (npr. jezičnom i općem razredu?) 

Unaprijed hvala na nadolazećem odgovoru.

Ksenija Marković,

Rijeka

ppi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovana,

sukladno članku 18. stavku 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, broj: 25/13, 85/15 i 69/22) ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

S poštovanjem,

Samostalni sektor za pravne poslove i drugostupanjski postupak
Odjel za upravne I sudske postupke
Ante Pažanin, dipl. iur.
Voditelj odjela
tel: 01/4594-229
email: [e-mail adresa]
Donje Svetice 38  |  Zagreb 10 000
https://mzo.gov.hr

prikazati citirane dijelove

ppi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovana,

članak 18. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) propisuje da se zahtjevom za pristup informacijama ne smatra traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.
Slijedom navedenoga, željeli bismo Vas obavijestiti kako se na Vaš upit ne primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama te Vas u vezi istog upućujemo na Zajedničku komisiju za tumačenje kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama.

S poštovanjem,

Samostalni sektor za pravne poslove i drugostupanjski postupak
Odjel za upravne I sudske postupke
Ante Pažanin, dipl. iur.
Voditelj odjela
tel: 01/4594-229
email: [e-mail adresa]
Donje Svetice 38  |  Zagreb 10 000
https://mzo.gov.hr

prikazati citirane dijelove