Dodatni dani prema Čl.Kol.ugovora za zaposlenike u srednjošk.ustanovama LEGI A/3

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovani;

Sukladno Članku 38. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama pod LEGI A PREMA UCVJETIMA RADA 3- za rad u više programa  predviđen je 1 dodatni dan.

Administracija naše škole (PSHG u Rijeci) isto interpretira kao "RAD U VIŠE PREDMETA".

Škola, prilikom upisa, nudi tri različita PROGRAMA: opći, jezični i prirodoslovno-matematički. Ne b i li , stoga, zaposlenik koji predaje jedan predmet (npr. engleski jezik) morao, i trebao, dobiti taj 1 dodatni dan ukoliko navedeni predmet predaje u različitim programima (npr. jezičnom i općem razredu?) 

Unaprijed hvala na nadolazećem odgovoru.

Ksenija Marković,

Rijeka

ppi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovana,

sukladno članku 18. stavku 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, broj: 25/13, 85/15 i 69/22) ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

S poštovanjem,

Samostalni sektor za pravne poslove i drugostupanjski postupak
Odjel za upravne I sudske postupke
Ante Pažanin, dipl. iur.
Voditelj odjela
tel: 01/4594-229
email: [e-mail adresa]
Donje Svetice 38  |  Zagreb 10 000
https://mzo.gov.hr

prikazati citirane dijelove