Dokument Inicijativa za izgradnju osnovne škole u Blatu

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Grad Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Miroslav Schlossberg

Poštovani Grad Zagreb,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Dokument "Inicijativa za izgradnju osnovne škole u Blatu" koji je prilozen uz zapisnik na sjednici vijeca Mjesnog odbora Blato odrzane u cetvrtak, 25. rujna 2015.

Molim dostavu trazenih informaicija u digitalnom obliku na ovu adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Poštovani Grad Zagreb,

Ljubazno vas molim da potvrdite primitak ovog zahtjeva. Takodjer podsjecam na skori istek zakonskog roka za odgovor.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Dana 21.11.2015 Povjereniku za informiranje izjavljena je zalba radi sutnje administracije.

Služba za mjesnu samoupravu, Grad Zagreb

3 privitaka

Poštovani,

 

dostavljamo traženo.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Isti dokument koji je poslan elektronski (u proslom odgovoru tijela) naknadno je dostavljen i na kucnu adresu.

Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Mislim da je doslo do nesporazuma. Vas odgovor ne sadrzi informacije koje sam trazio.

Ljubazno vas molim da potvrdite primitak ovog zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije.

U svom zahtjevu trazio sam
Dokument "Inicijativa za izgradnju osnovne škole u Blatu" koji je
prilozen uz zapisnik na sjednici vijeca Mjesnog odbora Blato
odrzane u cetvrtak, 25. rujna 2015.

U prilogu ste prilozili skenirani dokument s datumom 16. lipnja 2015. kojim Skolski odbor OS Savski Gaj predlaze izgradnju nove skole.

Moja isprika, naveo sam u zahjevu pogresan datum, sjednica je odrzana u cetvrtak, 24. runja 2015.

Kako je u medijima preneseno:
http://rotorzg.blogspot.hr/2015/09/dio-s...
"Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Blato, Nikola Tuškan je započeo i sa trećom točkom dnevnog reda - Slijedeće točka (treća točka) Inicijativa za izgradnju osnovne škole. Dobili ste u prilogu, Inicijativu za izgradnju osnovne škole u Blatu, gdje se predlaže da se ova naša stara škola ponovno preuredi u područnu školu, Osnovne škole Savski gaj. "

Dokument koji trazim, a prilozen je uz zapisnik, 3. tocka dnevnog reda navedene sjednice, a dokument sadrzi "Inicijativu za izgradnju osnovne škole u Blatu, gdje se predlaže da se ova naša stara škola ponovno preuredi u područnu školu". Kako u dokumentu od 16. lipnja 2015. ne mogu naci spomena o prenamjeni stare skole u podrucnu skolu, vjerujem da je doslo do zabune prilikom slanja skeniranog dokumenta.

Molim vas provjeru i dostavu ispravnog dokumenta.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

potvrđujem primitak Vašeg zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije.

S poštovanjem

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
Ljiljana Podunajec, dipl. iur.

________________________________________
Šalje: Miroslav Schlossberg [[ZPPI #760 email]]
Poslano: 4. veljača 2016 9:49
Prima: Pristup informacijama gradonačelnika
Predmet: Re: Zahtjev za pristup informacijama - Dokument Inicijativa za izgradnju osnovne škole u Blatu

Za: Grad Zagreb

Mislim da je doslo do nesporazuma. Vas odgovor ne sadrzi
informacije koje sam trazio.

Ljubazno vas molim da potvrdite primitak ovog zahtjeva za dopunu
ili ispravak informacije.

U svom zahtjevu trazio sam
Dokument "Inicijativa za izgradnju osnovne škole u Blatu" koji je
prilozen uz zapisnik na sjednici vijeca Mjesnog odbora Blato
odrzane u cetvrtak, 25. rujna 2015.

U prilogu ste prilozili skenirani dokument s datumom 16. lipnja
2015. kojim Skolski odbor OS Savski Gaj predlaze izgradnju nove
skole.

Moja isprika, naveo sam u zahjevu pogresan datum, sjednica je
odrzana u cetvrtak, 24. runja 2015.

Kako je u medijima preneseno:
BLOCKEDrotorzg[.]blogspot[.]hr/2015/09/dio-sjednice-na-kojem-se-glasalo-o[.]htmlBLOCKED
"Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Blato, Nikola Tuškan je započeo
i sa trećom točkom dnevnog reda - Slijedeće točka (treća točka)
Inicijativa za izgradnju osnovne škole. Dobili ste u prilogu,
Inicijativu za izgradnju osnovne škole u Blatu, gdje se predlaže da
se ova naša stara škola ponovno preuredi u područnu školu, Osnovne
škole Savski gaj. "

Dokument koji trazim, a prilozen je uz zapisnik, 3. tocka dnevnog
reda navedene sjednice, a dokument sadrzi "Inicijativu za izgradnju
osnovne škole u Blatu, gdje se predlaže da se ova naša stara škola
ponovno preuredi u područnu školu". Kako u dokumentu od 16. lipnja
2015. ne mogu naci spomena o prenamjeni stare skole u podrucnu
skolu, vjerujem da je doslo do zabune prilikom slanja skeniranog
dokumenta.

Molim vas provjeru i dostavu ispravnog dokumenta.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

-------------------------------------------------------------------
U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #760 email]

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
BLOCKEDimamopravoznati[.]org/help/officersBLOCKED

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Miroslav Schlossberg

Za: Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb
PPI zahtjev za dopunu ili ispravak informacije: Dokument Inicijativa za izgradnju osnovne škole u Blatu, dostavljen Veljača 4, 2016

Podsjecam da je rok za odgovor na ovaj zahtjev za dopunu istekao
(proslo je 18 dana).
Ljubazno vas molim odgovor ili naputak o daljnjim koracima.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Postovani,

Molim vas ako mozete provjeriti u kojem je statusu odgvoor na ovaj zahtjev. Naime, jos do danas nije odgovoren.

Ljubazno vas molim odgovor ili naputak o daljnjim koracima.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

1 privitaka

Poštovani gospodine Schlossberg,
Dana 2. ožujka 2016. dostavljen Vam je odgovor Službe za mjesnu samoupravu
na ovu adresu elektroničke pošte, koji Vam u nastavku i prosljeđujem.
Kad je riječ o konkretnom Vašem zahtjevu za pristup informacijama, u
odgovoru višeg stručnog savjetnika pročelnika, gospodina Zvonka Filipčića,
stajalo je sljedeće: "Što se tiče Vaših zahtjeva za dostavljanjem
inicijative za gradnju OŠ Blato, koja je razmatrana na 17. sjednici VMO
Blato, obavještavamo Vas da u arhivu Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb -
zapad ne postoji drugi takav dokument osim onoga što smo Vam ga već
dostavili.
Također Vas obavještavamo da 19. studenoga 2015. nije održana sjednica VMO
Blato niti VGČ Novi Zagreb - zapad."
S poštovanjem
Službenica za informiranje
Ljiljana Podunajec, dipl. iur.

--------------------------------------------------------------------------

Šalje: Služba za mjesnu samoupravu
Poslano: 2. ožujak 2016 9:23
Prima: [e-mail adresa];
[e-mail adresa]
Kopija: Pristup informacijama gradonačelnika;
[e-mail adresa]
Predmet:

Poštovani gospodine Schlossberg,

 

dostavljamo Vam očitovanje predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Blato o
provedenoj anketi o gradnji osnovne škole u Blatu.

Što se tiče Vaših zahtjeva za dostavljanjem inicijative za gradnju OŠ
Blato, koja je razmatrana na 17. sjednici VMO Blato, obavještavamo Vas da
u arhivi Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad ne postoji drugi takav
dokument osim onoga što smo Vam ga već dostavili.

Također Vas obavještavamo da 19. studenoga 2015. nije održana sjednica VMO
Blato niti VGČ Novi Zagreb - zapad.

 

S poštovanjem,

P.O. pročelnika Službe za mjesnu samoupravu,

Zvonko Filipčić, viši stručni savjetnik pročelnika  

 

 
GRAD ZAGREB
SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU
Ulica grada Vukovara 56a, Zagreb

Miroslav Schlossberg

Za: Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Mislim da je doslo do nesporazuma. Vas odgovor od 11. ozujka 2016. ne sadrzi informacije koje sam trazio.

Ljubazno vas molim da potvrdite primitak ovog zahtjeva za dopunu
ili ispravak informacije.

U svojoj dopuni zahtjeva za pravo na pristup informaicjama od 4. veljace 2016. trazio sam
informaciju "Inicijativa za izgradnju osnovne škole u Blatu" koja je
prilozen uz zapisnik na sjednici vijeca Mjesnog odbora Blato
odrzane u cetvrtak, 24. rujna 2015.

U vasem odgovoru od 11. ozujka navodite sjednicu od 19. studenog, izgleda da je doslo do zabune izmjedju 2 odvojena zahtjeva za pravo na pristup informacijama.

Molim vas odgovor na ovu adresu samo vezano uz zahtjev koji je
- prvi puta poslan 16. listopada 2015. godine
- nakon vaseg odgovora dodatno je ispravljen 4. veljace 2016. godine
- naslov zahtjeva je "Dokument Inicijativa za izgradnju osnovne škole u Blatu"

Kako je u medijima preneseno:
http://rotorzg.blogspot.hr/2015/09/dio-s...
"Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Blato, Nikola Tuškan je započeo
i sa trećom točkom dnevnog reda - Slijedeće točka (treća točka)
Inicijativa za izgradnju osnovne škole. Dobili ste u prilogu,
Inicijativu za izgradnju osnovne škole u Blatu, gdje se predlaže da
se ova naša stara škola ponovno preuredi u područnu školu, Osnovne
škole Savski gaj."

Informacija koju trazim, uz moju pretpostavku trebala bi biti prilozena uz zapisnik, i to kao
3. tocka dnevnog reda navedene sjednice, a informacija sadrzi opis "Inicijativu za izgradnju
osnovne škole u Blatu, gdje se predlaže da se ova naša stara škola
ponovno preuredi u područnu školu".

Molim vas provjeru i dostavu ispravnog dokumenta.

Jos jednom podsjecam da ste pobrkali 2 odvojena zahtjeva za pristup informacijama s potpuno razlicitim trazenim informacijama za razlicite datume kada je informacija prvi puta objavljena (ili predocena javnosti). Molim vas da uredno zaprimite 2 odvojena zahtjeva i odgovorite sukladno ZPPI-ju u roku propisanom za odgovor na zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

2 privitaka

  • Attachment

    Miroslav Schlossberg dodatno o itovanje nadle ne Slu be tra i se.PDF.pdf

    399K Download View as HTML

  • Attachment

    Miroslav Schlossberg dodatno o itovanje nadle ne Slu be str.2 tra i se.PDF.pdf

    399K Download View as HTML

Poštovani,
u privitku dostavljamo Vam na znanje dopis upućen Službi za mjesnu
samoupravu na dodatno očitovanje po Vašem zahtjevu za pristup
informacijama. O odgovoru Službe obavijestit ćemo Vas čim pristigne.
S poštovanjem,
Službenica za informiranje
Ljiljana Podunajec, dipl. iur.

Služba za mjesnu samoupravu, Grad Zagreb

2 privitaka

Poštovani gospodine Schlossberg,

 

u privitku Vam dostavljamo na znanje, dopis vezan za Vaše traženje.  

 

S poštovanjem

 

 

GRAD ZAGREB
SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU
Ulica grada Vukovara 56a, Zagreb

Služba za mjesnu samoupravu, Grad Zagreb

1 privitaka

Poštovani gospodine Schlossberg,

 

u privitku Vam dostavljamo dopis vezan za Vaše traženje.  

 

S poštovanjem

 

 

GRAD ZAGREB
SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU
Ulica grada Vukovara 56a, Zagreb

Služba za mjesnu samoupravu, Grad Zagreb

1 privitaka

Poštovani gospodine Schlossberg,

 

u privitku Vam dostavljamo dopis vezan za Vaše traženje.  

 

S poštovanjem

 

 

GRAD ZAGREB
SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU
Ulica grada Vukovara 56a, Zagreb

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Dana 30.03.2016 zaprimljen je zakljucak Povjerenika za informiranje u vezi zalbe radi sutnje administracije od 21.11.2015 .

Zakljuckom Povjerenik nalaze Gradu Zagrebu da u roku 8 dana od dana zaprimanja zakljucka rijesi zahtjev za pristup informacijama od 16. listopada 2015. sukladno odredbama ZPPI-ja.

Klasa UP/II-008-07/16-01/105
Urbroj 401-01/21-16-01
Zagreb, 23. ozujka 2016.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Danas je postanskim putem zaprimljeno rjesenje Grada Zagreba kojim se odbacuje zahtjev za ostvarivanje prava na pristup infrormacijama koji se odnosi na dostavu dokumenta "Inicijativa za izgradnju Osnovne skole Blato koja je prilozena uz zapisnik na sjednici Vjeca Mjesnog odbora Blato, odrzanoj u cetvrtak, 24.9.2015. gdje se predlaze prenamjena stare skole u podrucnu skolu.

Razlog odbijanja naveden je:
Clankom 23. stavkom 4. ZPPI-ja propisano je kako ce tijelo javne vlasti odbaciti zahtjev rjesenjem, ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Obzirom na cinjenicu kako tijelo ne posjeduje odnosno nema saznanja gdje se informacija nalazi, odluceno je kao u izreci.

Klasa 080-02/16-002/17
Urbroj 251-02-04/1/2-16-27
Zagreb, 21.4.2016.

Miroslav Schlossberg,

2 privitaka

Od: Služba za mjesnu samoupravu <[1][e-mail adresa]>
Datum: 2016-03-18 13:41 GMT+01:00
Naslov: Blato

Poštovani g. Schlossberg,

 

u privitku Vam dostavljamo na znanje, dopis Vezan za Vaše traženje s
obzirom da iz nepoznatog razloga isti nije bilo moguće poslati na mail
adrese priložene u dopisu.

 

S poštovanjem

 

GRAD ZAGREB
SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU
Ulica grada Vukovara 56a, Zagreb

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]