Dokumentacija koja sačinjava sistematizacije radnih mjesta ZGH i podružnica

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Zagrebački holding, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Zagrebački holding, Zagreb

MOLIM VAS DA POTVRDITE KADA ZAPRIMITE OVAJ EMAIL

Poštovani,
s obzirom da od vas ne mogu dobiti izravan odgovor i uvijek ima okolišanja, trebam dodatne informacije a koje niste naveli u svim korespodecijama po odvojenom predmetu:
https://imamopravoznati.org/request/sist...

Dopisom klasa ZGH-09-20-751, urbroj 01-01-02/20-21-16 od 8. veljače 2021, navodite - citiram: "Navedeni iznos dobiven je kao umnožak broj stranica te visine naknade preslike jedne strance A4..."

Rješenjem klasa ZGH-09-20-751, urbroj 01-01-02/20-21-17 od 19. veljače 2021, navodite - citiram: "...imajući u vidu da je javnopravno tijelo Zagrebački holding d.o.o. prikupilo i pripremilo dokumentaciju na koju se odnosi tražena informacija..."

Molim vas tretirajte ovo kao novi predmet jer ovdje ne tražim dostavu sistematizacija!

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

1) s obzirom da u izračunu po ranije navedenom dopisu klasa ZGH-09-20-751, urbroj 01-01-02/20-21-16 od 8. veljače 2021 pozivate se na broj stranica, nigdje niste naveli koliki je to broj stranica
- molim dostavu broja stranica

2) također, zato jer je tim ranijim zahtjevom tražena dostava svih sistematizacija, a nigdje u izračunu niste naveli koje dokumente/sistematizacije to uključujuje
- molim dostavu popisa naziva tih dokumenata
jer iz vaših ranijih korespodencija na žalbu, razumio sam da oni uključuju više dokumenata od više vaših podružnica, te vas molim dostavu tih informacija s obzirom da ste bili ljubazni pa pripremili te dokumente za mene (ali do mene nije stigla informacija što ste točno prikupili za mene).

Dakle, da ponovim sažeto što se traži:
1. Broj A4 stranica na koje se pozivate u izračunu u dopisu klasa ZGH-09-20-751, urbroj 01-01-02/20-21-16 od 8. veljače 2021
2. Naslovi dokumenata na koje se pozivate u izračunu u dopisu klasa ZGH-09-20-751, urbroj 01-01-02/20-21-16 od 8. veljače 2021 te u rješenju klasa ZGH-09-20-751, urbroj 01-01-02/20-21-17 od 19. veljače 2021 koje ste pripremili za mene.

Hvala vam i s poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Zagrebački holding, Zagreb

Postovani,
Jeste li zaprimili zahtjev?
Trebam li ga mozda faxirati ili poslati preporuceno pismeno da biste potvrdili primitak?

Podsjecam da rok za odgovor istjece 17. ožujka 2021.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Vlado Suša, Zagrebački holding, Zagreb

Poštovani,

molimo Vas da ponovite zahtjev te da u njemu sukladno članku 18. stavak 3. navedete osim imena i prezimena i Vašu adresu.

Lp,

Vlado Suša

Koordinator poslova 
Ured Uprave
Služba za potporu Upravi
 

 
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 642 0008
E-mail: [e-mail adresa]
www.zgh.hr
 
Disclaimer:
 
Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati, ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački holding d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja Zagrebačkog holdinga  d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog holdinga d.o.o.
Hvala!
 
This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient, you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies. Zagrebački holding d.o.o. does not take any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data contained in this e-mail if such data do not relate to the registered operations of  Zagrebački holding d.o.o. The opinions expressed in this e-mail do not necessarily reflect the official positions of Zagrebački holding d.o.o.
Thank you!

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Vlado Suša

Postovani,
Hvala vam na rjesenju probelma oko dostave zahtjeva.

Mogu dostaviti kucnu adresu - nije problem. Ali sada se pozivam na nacelo ekonomicnosti u postupanju te nacelu suradnje i pruzanja pomoci.

U skladu smjernica Povjerenika za informiranje "Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama: Priručnik za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti, Zagreb, 2016" receno je da iako "elektronička pošta ne predstavlja adresu korisnika te je njihova svrha različita. Putem elektroničke pošte službenik za informiranje može korisniku dostaviti zatražene informacije i ostvariti bržu komunikaciju s njim, s obzirom na kratkoću rokava za postupanje."

U nastavku Povjerenik zakljucuje:
"Međutim, uzmite u obzir da je inzistiranje na adresi u slučaju zahtjeva podnesenog elektroničkom poštom, a već sa sigurnošću možete utvrditi da ćete informaciju pružiti korisniku, protivno načelima ekonomičnosti u postupanju te načelu suradnje i pružanja pomoći."

Ta publikacija i citirani paragrafi objavljeni su elektronickom obliku na sljedecem linku: http://publikacije.imamopravoznati.org/s... (originalni PDF istovjetan je ovom tekstu i moze se naci na sluzbenim stranicama Povjerenika za informiranje, kategorija "Publikacije", zako se zelite uvjeriti u autenticnost).

Stoga vas molim da odgovorite na zahtjev ako je moguce elektronski bez inzistiranja na kucnu adresu - a ako je bas adresa potrebna radi dostave rjesenja (jer vec sada znate da ce zahtjev biti odbijen ili odbacen), pozovite me na nadopunu zahtjeva u skladu sa Zakonom i neka tada vas odgovor ukljucuje sve potrebno (po kojem clanku kojeg zakona sto trebam napraviti, te koji su rokovi).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Vlado Suša

Pozdrav,
Podsjecam da uskoro istjece rok za odgovor na ovaj zahtjev.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Vlado Suša, Zagrebački holding, Zagreb

1 privitaka

Poštovani g. Schlossberg,

neovisno o tome što se na temelju čl. 23. st. 1. toč. 6. ZPPI-a, podnesak ne smatra zahtjevom u smislu čl 18. st. 5. ZPPI, pružamo Vam tražene informacije.

Službenik za informiranje Zagrebačkog holdinga d.o.o. 14. siječnja 2021. dostavio Vam je uz dopis, Klasa: ZGH-09-20-751, Ur. broj: 01-01-02/20-21-13. rješenje Povjerenika za informiranje, Klasa: UP/II-008-07/20-01/1085, Ur. broj: 401-01/10-20-6, od 10. prosinca 2020., kojim je Vaša žalba prihvaćena te Vam je odobreno pravo na pristup preslikama dokumentacije pobliže opisane i pobrojane u tom rješenju. Istovremeno ste sukladno članku 19. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama i članka 2. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (u nastavku: Kriteriji), pozvani da izvršite uplatu naknade stvarnih troškova pružanja informacija u iznosu od 256,25 HRK, što temeljem provedenog izračuna odgovara stvarno nastalom trošku pripreme, odnosno izrade dokumentacije na koju se odnosi zahtjev za pristup informaciji.

U povodu ovog poziva uputili ste 28. siječnja 2021. žalbu Povjereniku za informiranje osporavajući osnovanost poziva za uplatu naknade uz obrazloženje da niste u obvezi platiti naknadu budući da ste u zahtjevu za pristup informacijama naveli da vam se informacija dostavi u digitalnom obliku putem elektroničke pošte.

U skladu s traženjem da se dostava izvrši elektronskim putem, pozvani ste dopisom Klasa: ZGH-09-20-751, Ur.broj: 01-01-02/20-21-16, od 8. veljače 2021., na uplatu u iznosu od 820,00 kn u roku od osam dana, uz obrazloženje da isporuka tražene dokumentacije putem elektroničke pošte, sukladno Kriterijima, podliježe obvezi uplate naknade troška za izradu digitalnog oblika dokumentacije u korist javnopravnog tijela koje daje informaciju. Ujedno Vam je dana uputa da propuštanje izvršenja uplate može za pravnu posljedicu imati obustavu postupka primjenom članka 46. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku.

Iz oba poziva, a sukladno Kriterijima razvidno je iščitati da se radi o 1025 stranica dokumentacije obzirom da uvrštavanjem u matematičku formulu dobijemo sljedeće:

256,25 : 0,25=1025
820,00 : 0,80=1025

Također, nastavno na drugi dio Vašeg upita obavještavamo Vas da je popis s nazivima traženih dokumenata naveden u točkama 2. do 10. rješenja Povjerenika za informiranje, Klasa: UP/II-008-07/20-01/1085, Ur. broj: 401-01/10-20-6, od 10. prosinca 2020., a koji Vam je dostavljen 14. siječnja 2021. godine. Predmetno rješenje Vam ponovno šaljemo u prilogu.

Vlado Suša

Koordinator poslova 
Ured Uprave
Služba za potporu Upravi
 

 
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 642 0008
E-mail: [e-mail adresa]
www.zgh.hr
 
Disclaimer:
 
Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati, ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački holding d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja Zagrebačkog holdinga  d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog holdinga d.o.o.
Hvala!
 
This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient, you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies. Zagrebački holding d.o.o. does not take any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data contained in this e-mail if such data do not relate to the registered operations of  Zagrebački holding d.o.o. The opinions expressed in this e-mail do not necessarily reflect the official positions of Zagrebački holding d.o.o.
Thank you!

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Vlado Suša

Puno vam hvala na odgovoru!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg