Dokumenti vezani uz rekonstrukciju studentskih domova Stjepan Radić i Cvjetno naselje

Kristian Došen je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Poštovano Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

- rezultati PDP-a iz programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Šifra i naziv PDP-a su: 10a2.1 Proširenje, modernizacija i unapređenje studentskog smještaja

- Odluka o financiranju predmetne prijave rekonstrukcije građevina, infrastrukture i okoliša unutar studentskih naselja Stjepan Radić i Cvjetno naselje

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za rekonstrukciju građevina, infrastrukture i okoliša unutar studentskih naselja Stjepan Radić i Cvjetno naselje potpisan između nadležnog tijela MRRFEU i korisnika Sveučilišta u Zagrebu te Studentskog centra u Zagrebu

S poštovanjem,
Kristian Došen

zppi, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Zagreb

1 privitaka

Poštovani gospodine Došen,

 

U prilogu se dostavlja odgovor na Vaš upit od 20. siječnja 2016. koji se
odnosi na dokumentaciju vezanu uz rekonstrukciju studentskih domova.

 

Koristim ovu priliku i da naglasim da Marijeta Šćekić više nije službenica
za informiranje Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske
unije, već je Odlukom KLASA: 080-02/16-01/3, URBROJ: 538-02-1-1-1/030-16-1
od 4. veljače 2016. imenovan Dalibor Jandl.

 

Srdačan pozdrav,

 

Dalibor Jandl

Skužbenik za informiranje

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Račkoga 6

10000 ZAGREB

 

Tel: 01/6387 568