Donacije , pomoći

Zahtjev za pristup informacijama od Ilija Tikvić za Komunalac, Županja

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Komunalac, Županja

Molim Vas da mi dostavite popis manifestacija , udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba kojima ste bili donator tokom 2015 , 2016 i 2017 godine s iznosima pojedinačnih donacija i pomoći.

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Tanja Dec, Komunalac, Županja

Kolegice draga,
Evo prosljeđujem ti ovaj mail i trebam te podatke da mogu odgovoriti.

Lijep pozdrav!

Tanja Dec, dipl. iur.
KOMUNALAC d.o.o. ŽUPANJA
Veliki Kraj 132.
Rukovoditelj službe općih, pravnih
i kadrovskih poslova
tel.: 032/827-994
fax.: 032/827-986
mob.: 098/190-2202
mail: [Komunalac, Županja e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove

Tanja Dec, Komunalac, Županja

1 privitaka

Poštovani,
U privitku e-maila dostavljamo vam popis donacija Komunalca d.o.o. Županja za 2015., 2016. i 2017. godinu.

Lijep pozdrav!

Tanja Dec, dipl. iur.
KOMUNALAC d.o.o. ŽUPANJA
Veliki Kraj 132.
Rukovoditelj službe općih, pravnih
i kadrovskih poslova
tel.: 032/827-994
fax.: 032/827-986
mob.: 098/190-2202
mail: [Komunalac, Županja e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove

Tanja Dec, Komunalac, Županja

1 privitaka

Poštovani,

 

Sukladno Zahtjevu za dostavom podataka o donacijama koje je Komunalac
d.o.o. Županja imao  u 2015., 2016. i 2017. godini, a koji zahtjev je
podnio Ilija Tikvić, tražene podatke dostavljamo Vam u prilogu ovog
e-maila.

 

S poštovanjem!

 

 

 

 

Lijep pozdrav!

 

Tanja Dec, dipl. iur.

KOMUNALAC d.o.o. ŽUPANJA

Veliki Kraj 132.

Rukovoditelj službe općih, pravnih

i kadrovskih poslova

tel.:  032/827-994

fax.: 032/827-986

mob.: 098/190-2202

mail: [1][Komunalac, Županja e-mail za zahtjeve]

 

References

Visible links
1. file:///tmp/wlmailhtml:redir.aspx?REF=ZD0xhttnhv7DBjESZOaZI3Xy2jKtPpuWbyoShk2qljZwTeaasKTTCAFtYWlsdG86dGFuamFAa29tdW5hbGFjLXp1Lmhy