Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Pitomača osnivač

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Općina Pitomača

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Općina Pitomača ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Općina Pitomača

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Pitomača
2. Mjesni odbor Kladare
3. Mjesni odbor Križnica
4. Mjesni odbor Stari Gradac
5. Mjesni odbor Starogradački Marof
6. Mjesni odbor Sedlarica
7. Mjesni odbor Otrovanec
8. Mjesni odbor Velika Črešnjevica
9. Mjesni odbor Mala Črešnjevica
10. Mjesni odbor Turnašica
11. Mjesni odbor Dinjevac
12. Mjesni odbor Grabrovnica

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Danijel Petković, Općina Pitomača

1 privitaka

Poštovani!

U prilogu dostavljamo dopis s traženim podacima.

Sa dužnim poštovanjem,

Danijel Petković

22.1.2023. u 14:32, Miroslav Schlossberg piše:

prikazati citirane dijelove

--
Danijel Petković, dipl.oec.
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Općina Pitomača
Ljudevita Gaja 26/1
33 405 Pitomača
T 033 782 840
T 033 782 860
F 033 782 870
M +385 98 315 760
E [Općina Pitomača e-mail za zahtjeve]
www.pitomaca.hr

Za: Danijel Petković

Poštovani,
Odredbom članka 66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) propisano je da su mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi pravne osobe.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg