Za: Općina Preseka

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Preseka
2. Mjesni odbor Slatina
3. Mjesni odbor Kamenica
4. Mjesni odbor Pogančec
5. Mjesni odbor Šelovec
6. Mjesni odbor Vinkovec
7. Mjesni odbor Gornjaki
8. Mjesni odbor Krušljevec
9. Mjesni odbor Kraljev Vrh - Strmec
10. Mjesni odbor Ledina
11. Mjesni odbor Žabnjak
12. Mjesni odbor D.G. Sr. Velika

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Općina Preseka

Poštovani, sukladno članku 54. Statuta Općine Preseka ("Glasnik Zagrebačke županije", broj: 07/18., 09/20. i 11/21.), a vezano za članak 56. istog, u Općini Preseka za sada nisu osnovani Mjesni odbori.

S poštovanjem!

OPĆINA PRESEKA

prikazati citirane dijelove