Za: Grad Grubišno Polje

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Grubišno Polje
2. Mjesni odbor Veliki Zdenci
3. Mjesni odbor Mali Zdenci
4. Mjesni odbor Grbavac
5. Mjesni odbor Treglava
6. Mjesni odbor Dapčevački Brđani
7. Mjesni odbor Ivanovo Selo
8. Mjesni odbor Turčević Polje
9. Mjesni odbor Donja Rašenica
10. Mjesni odbor Velika Barna

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Kristina Vereš, Grad Grubišno Polje

Poštovani,

Mjesni odbori Grada Grubišnoga Polja nemaju OIB-ove. Podatke o članovima i predsjednicima Mjesnih odbora možete naći na web stranici Grada Grubišnoga Polja:

https://grubisnopolje.hr/mjesna-samoupra...

S poštovanjem!

prikazati citirane dijelove