Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Grad Krapina osnivač

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Grad Krapina

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Grad Krapina ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Grad Krapina

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Krapina
2. Mjesni odbor Podgora
3. Mjesni odbor Škarićevo
4. Mjesni odbor Lepajci
5. Mjesni odbor Donja Šemnica
6. Mjesni odbor Mihaljekov Jarek
7. Mjesni odbor Krapinski Vidovec
8. Mjesni odbor Bobovje

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Martina Varjačić, Grad Krapina

1 privitaka

Poštovani!
 
U privitku ovog e-maila dostavljam Vam odgovor na Vaš zahtjev za pravo na
pristup informacijama.
 
Molim Vas da mi potvrdite primitak. 
 
Unaprijed zahvaljujem!
 
S poštovanjem,
 
Viša stručna suradnica za informiranje, protokol
i međunarodnu suradnju
Martina Varjačić
 
GRAD KRAPINA
Upravni odjel za društvene djelatnosti, poslove
gradonačelnika i gradskog vijeća
E-mail: [1][e-mail adresa]
Tel.:049/382-414
Fax: 049/371-211
[broj mobitela]/6259 232

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Za: Martina Varjačić

Poštovani,
Odredbom članka 66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) propisano je da su mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi pravne osobe.

Ujedno potvrđujem primitak vašeg emaila.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg