Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Feričanci osnivač

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Općina Feričanci

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Općina Feričanci ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Općina Feričanci

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Feričanci
2. Mjesni odbor Valenovac
3. Mjesni odbor Gazije
4. Mjesni odbor Vučjak Feričanački

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Marko Knežević, Općina Feričanci

Poštovani,

nastavno na Vaše traženje, ovim putem se očitujemo da u Općini Feričanci ne postoje mjesne samouprave, tj. mjesni odbori nisu osnovani.

S poštovanjem,
Marko Knežević