Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Gornja Vrba osnivač

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Općina Gornja Vrba

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Općina Gornja Vrba ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Općina Gornja Vrba

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Gornja Vrba
2. Mjesni odbor Donja Vrba

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Marica Pavlović,

Poštovani!
Nastavno na Vaš upit o podatcima za mjesnu samoupravu Općine Gornja Vrba, obavještavamo Vas da Općina Gornja Vrba nema osnovane mjesne odbore kao oblike mjesne samouprave, obzirom da zakon dozvoljava takvu mogućnost.
S poštovanjem!
Općina Gornja Vrba