Za: Općina Ivankovo

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Retkovci
2. Mjesni odbor Prkovci

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Marija Ćuk, Općina Ivankovo

1 privitaka

Poštovani,
u privitku dostavljamo odgovor u svezi sa zahtjevom za pristup
informacijama Miroslava Schlossberga od 23. siječnja 2023. godine.
Lijep pozdrav!!

Marija Ćuk, struč.spec.admin.publ.
Službenica za informiranje
Općina Ivankovo
Odsjek za opće poslove
Bošnjaci 6, Ivankovo
032 379 628