Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Ivanska osnivač

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Općina Ivanska

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Općina Ivanska ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Općina Ivanska

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Babinac
2. Mjesni odbor Đurđic
3. Mjesni odbor Donja Petrička
4. Mjesni odbor Gornja Petrička
5. Mjesni odbor Ivanska
6. Mjesni odbor Kolarevo Selo
7. Mjesni odbor Križic
8. Mjesni odbor Paljevine
9. Mjesni odbor Rastovac
10. Mjesni odbor Samarica
11. Mjesni odbor Srijedska
12. Mjesni odbor Stara Ploščica
13. Mjesni odbor Utiskani

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Općina Ivanska

2 privitaka

Poštovani,

ovim putem Vas obavještavamo da Općina Ivanska nema mjesne odbore, odnosno isti su ukinuti na 14. sjednici Općinskog vijeća Općine Ivanska, 15. veljače 2019. godine.

U privitku Vam dostavljamo Zapisnik s navedene sjednice u kojemu je pod točkom 3. dnevnog reda, predloženo ukidanje mjesnih odbora Statutom. Također Vam dostavljamo Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Općine Ivanska.

S poštovanjem,
OPĆINA IVANSKA
Ozana Dokuš

prikazati citirane dijelove