Za: Općina Klakar

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Ruščica
2. Mjesni odbor Gornja Bebrina
3. Mjesni odbor Klakar
4. Mjesni odbor Donja Bebrina

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Općina Klakar

Poštovani,

Općina Klakar trenutno nema osnovane mjesne odbore, te kao osnivač tijela mjesnih odbor nikada istima nisu dodijeljeni OIB ili MB.

S poštovanjem,

Povjerenik za informiranje
Matija Olić

prikazati citirane dijelove