Dress code u hrvatskim školama

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Osnovna škola 'Sveti Petar' Orehovec

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Orehovec Sveti Petar, Osnovna škola Sveti Petar, Orehovec

1 privitaka

Poštovani,
Školski odbor Osnovne škole Sveti Petar Orehovec donio je 30. rujna 2015.
godine Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti,
u kojem članak 4. glasi - Učitelji i stručni suradnici moraju voditi
računa o osobnom izgledu i primjerenom odijevanju (u prilogu).
Osim toga, drugih dokumenata nemamo, odnosno:
- Naša škola nema propisan način odijevanja za učenike.
- Naša škola nema propisan način odijevanja za učitelje.
Srdačan pozdrav,
Gordana Ščetar, OŠ Sveti Petar Orehovec