Dress code u hrvatskim školama

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

OS IG Kovacica Vrbovsko, Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko

1 privitaka

Poštovana,

u privitku dostavljamo tražene informacije:

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija dostavljamo
informacije kako slijedi:

(1) ima li vaša škola propisan način
odjevanja za učenike/studente;
OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko nema propisan način
odijevanja za učenike izuzev odredbe iz članka 9. Kućnog reda koji
glasi:
„Učenici su dužni u Školu dolaziti uredno odjeveni sukladno
uobičajenim normama pristojnoga izgleda. Odjeća i obuća treba biti
prikladna, čista i uredna.
Učenici su dužni za vrijeme boravka u školi nositi rezervnu obuću
(papuče/tenisice).“

(2) dostavite digitalni dokument
kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente;

Kućni red škole objavljen je na web stranici škole:
http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr/st...

(3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za
učitelje/profesore/predavače
odnosno ostale zaposlenike škole;
OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko nema propisan način
odijevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike
škole izuzev odredbe iz članka 28. Kućnog reda koji glasi:
„Obvezni su na posao dolaziti odjeveni u skladu s normama urednoga i
pristojnoga izgleda, primjerenoga osobi koja radi u školi i kao takva
treba biti primjer djeci i mladima.“

Prema Procjeni rizika za pomoćno-tehničko osoblje propisana je radna
odjeća i obuća Odlukom o korištenju službenih automobila škole,
školskoj opremi, privatnih automobila u službene svrhe, SIM kartica,
službenih putovanja i sredstava reprezentacije te radne odjeće i
obuće člankom 19. koji glasi:
„Pod radnom odjećom i obućom podrazumijeva se kuta za spremačice; kuta
ili hlače i bluza, majica, pregača, marama ili kapa i anatomska obuća
za kuharice te odijelo ili kombinezon za domare. Ostali zaposlenici
škole radnu odjeću i obuću mogu dobiti prema opravdanoj potrebi.“

(4) dostavite digitalni dokument
kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače
odnosno ostale zaposlenike škole.
Kućni red škole objavljen je na web stranici škole:
http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr/st...

Odluka o korištenju službenih automobila škole, školskoj opremi,
privatnih automobila u službene svrhe, SIM kartica, službenih
putovanja i sredstava reprezentacije te radne odjeće i obuće – u
privitku

Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i
(4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite
i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi.

Kućni red je na snazi od 31. prosinca 2014. godine
Odluka o korištenju službenih automobila škole, školskoj opremi,
privatnih automobila u službene svrhe, SIM kartica, službenih
putovanja i sredstava reprezentacije te radne odjeće i obuće je na
snazi od 1. rujna 2015. godine.

Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi,
tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u
skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija
ako su vanjski suradnici.
Nema radne skupine za praćenje provedbe kodeksa odijevanja.

S poštovanjem,

Nensi Marijanović
OŠ Ivana Gorana Kovačića
51326 Vrbovsko,Kralja Tomislava 18
tel. 051/875-263