Dress code u hrvatskim školama

Hanna Molnar je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Osnovna škola Lučac, Split kao dio skupine poslane na 1000 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Osnovna škola Lučac

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Jelena Mladinić,

2 privitaka

OSNOVNA ŠKOLA LUČAC
OMIŠKA 27.
21 000 SPLIT

Poštovana,

Temeljem Vašeg zahtjeva za dostavom informacija od 19. rujna 2016.g. ovim putem Vas
izvješćujemo o slijedećem:

1. Osnovna škola Lučac ima "propisan" način odijevanja za učenike na način da su učenici
dužni dolaziti uredni, pristojno i prikladno odjeveni u Školu, a što je određeno člankom 17.
Pravilnika o kućnom redu škole.
2.U prilogu Vam dostavljamo Pravilnik o kućnom redu škole
3. Osnovna škola Lučac ima "propisan" način odijevanja za učitelje i ostale zaposlenike škole člankom 24.
Etičkog kodeksa.
4. U prilogu Vam dostavljamo Etički kodeks škole.

U školi ne postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odijevanja.

Sa poštovanjem,

Ravnatelj
Gordan Baković, prof.

prikazati citirane dijelove