Dug Agrokora od 2010 do danas

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani

Ljubazno vas molim informaciju koliki dug ima Agrokor prema
Ministarstvu poljoprivrede za izdane racune Ministarstva
poljoprivrede od 2010. do danas.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Željana Ivanuš
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb


Attachment Agrokor.xlsx
12K Download View as HTML


*P/7061939*

 

KLASA: 008-01/17-01/103

URBROJ: 525-02/1596-17-2

Zagreb, 6. srpnja 2017.

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Zahtjev za pristup informacijama - Miroslav Schlossberg |
| | |
| |- Odgovor, daje se |
| | |
| |  |
|------------+-----------------------------------------------------------|
|  |  |
+------------------------------------------------------------------------+

Poštovani gospodine Schlossberg,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, a sukladno članku 23.
stavak 1. točka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne
novine“, br. 25/13 i 85/15) u privitku

e-maila dostavljamo tražene podatke koji se odnose na dug Agrokora prema
Ministarstvu poljoprivrede za izdane račune Ministarstva od 2010. do
danas.

 

S poštovanjem,

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Željana
Ivanuš

 

 

 

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Željana Ivanuš

Hvala vam na brzom, odgovoru i dostavljenim informacijama.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb može: