Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Postovani,

Ljubazno vas molim dostavu sadrzaja Energetske povelje - tom poveljom, Grad Zagreb se pridružio 127 gradova i 20 županija u projektima UNDP-a energetske učinkovitosti zaštite okoliša (info s weba: http://www.eko.zagreb.hr/default.aspx?id...). Trazeno dostavite elektronski na ovu adresu ukoliko je to moguce.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
(nadopunjujem postanskom adresom samo ako cete zeljeti dostavljati rjesenje i sl. - za dostavu informacija elektronskim putem postanska adresa nije potrebna)

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani gospodine Schlossberg,

nastavno na Vaš podnesak pozivam Vas da, temeljem čl. 20. st.2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon), u roku od 5 dana dostavom adrese ispravite Vaš zahtjev, jer će u protivnome isti biti odbačen rješenjem. Naime, članak 18. stavak 3. Zakona kaže: „Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište."

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovana Ana,
Nadopunjujem u roku:

[cenzurirana osobna poštanska adresa]

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani gospodine Schlossberg,

temeljem članka 23. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) obavještavam Vas kako je zahtjevom tražena informacija dostupna na sljedećoj poveznici:

http://www.eko.zagreb.hr/default.aspx?id...

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org