Evidencija o izdanim suglasnostima za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Postovani,

Ljubazno vas molim dostavu Evidencije o izdanim suglasnostima za
obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u obliku pogodnom
za ponovnu uporabu koje ovo tijelo javne vlasti vodi sukladno
clanku 7 Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih
poslova prostornog uređenja (NN 136/2015). Trazene informacije
dostavite elektronskim putem kao najekonomicniji nacin odgovora.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg
[osobni podaci uklonjeni]

Spojite s ovim

Od: Zahtjev za pristup informacijama
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani,

slijedom Vašeg zahtjeva kojeg ste ovom Ministarstvu uputili temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), a sukladno odredbi članka 17. stavka 1. točke 2. istog Zakona, u prilogu ovog dopisa dostavljamo u strojno čitljivom formatu traženu evidenciju na poveznici http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=6749.

Srdačan pozdrav,

Romuald Kantoci, dipl. iur
viši stručni savjetnik

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

Tel: 01 3782 186 Lok: 8186
[broj mobitela] VPN: 281
E-mail: [e-mail adresa]

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Ovaj skup podataka kandidat je za objavu an data.gov.hr: https://github.com/codeforcroatia/datase...

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb može: