Evidencija o kaznenim djelima protiv okoliša

Udruga BIOM je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

I.) podatke o kaznenim djelima iz Glave 20. Kaznena djela protiv okoliša Kaznenog Zakona (NN br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17): ukupan broj prijavljenih i razriješenih kaznenih djela, koeficijentu razriješenosti i udjelu u ukupnom broju kaznenih djela na području RH razvrstanim po policijskim upravama za godine 2015. do 2018.

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom, dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem ove mail adrese ako je moguće.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Pitanja MUP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

3 privitaka

Poštovani,  

u privitku vam dostavljamo dopis od 04.09.2018. godine uz privitak, te
molimo da nam potvrdite primitak ovog e-maila.

 

S poštovanjem,

[1]1488369328612_PastedImage

Ministarstvo unutarnjih poslova/Ministry of the Interior

Kabinet ministra/Minister's Office

Služba za odnose s javnošću/Public Relations Department

Ulica grada Vukovara 33

Zagreb  10000, Hrvatska

Telefon:   +385 1 61 22 353

Faks:         +385 1 61 22 771

E-mail:      [2][MUP e-mail za zahtjeve]

                      [3]www.mup.hr 

--------------------------------------------------------------------------

Šalje: Udruga BIOM <[ZPPI #6568 email]>
Poslano: 31. kolovoza 2018. 11:31
Prima: Pitanja MUP
Predmet: Evidencija o kaznenim djelima protiv okoliša
 
     Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb
    
     Poštovani,
    
     temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
     informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
     sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
     informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:
    
     I.) podatke o kaznenim djelima iz Glave 20. Kaznena djela protiv
     okoliša Kaznenog Zakona (NN br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15,
     101/17): ukupan broj prijavljenih i razriješenih kaznenih djela,
     koeficijentu razriješenosti i udjelu u ukupnom broju kaznenih djela
     na području RH razvrstanim po policijskim upravama za godine 2015.
     do 2018.
    
     Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
     ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
     dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
     tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.
    
     Molimo da nam odgovor dostavite putem ove mail adrese ako je
     moguće.
    
     S poštovanjem,
     Udruga BIOM
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
    
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [ZPPI #6568 email]
    
     Je li [MUP e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
     zahtjeve za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb? Ako da, molimo
     kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
     [4]http://imamopravoznati.org/change_reques...
    
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [5]http://imamopravoznati.org/help/officers
    
     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [6]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
    
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
    
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[MUP e-mail za zahtjeve]
3. http://www.mup.hr/
4. http://imamopravoznati.org/change_reques...
5. http://imamopravoznati.org/help/officers
6. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Za: Pitanja MUP

Poštovana,

potvrđujem primitak odgovora. Puno vam hvala na brzini.

Nastavno na naš zahtjev, zamolio bih vas da nam dostavite iste podatke (ukupan broj prijavljenih i razriješenih kaznenih djela, koeficijentu razriješenosti i udjelu u ukupnom broju kaznenih djela na području RH razvrstanim po policijskim upravama za godine 2015. do 2018.) po pojedinim kaznenim djelima iz Glave 20. Kaznena djela protiv okoliša iz Kaznenog Zakona (NN br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15,
101/17):

1. Onečišćenje okoliša
2. Ispuštanje onečišćujućih tvari s plovnog objekta
3. Ugrožavanje ozonskog sloja
4. Ugrožavanje okoliša otpadom
5. Ugrožavanje okoliša postrojenjem
6. Ugrožavanje okoliša radioaktivnim tvarima
7. Ugrožavanje bukom, vibracijama ili neionizirajućim zračenjem
8. Uništavanje zaštićenih prirodnih vrijednosti
9. Uništavanje staništa
10. Trgovanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
11. Protuzakonito unošenje u okoliš divljih svojti ili GMO-a
12. Protuzakoniti lov i ribolov
13. Ubijanje ili mučenje životinja
14. Prenošenje zaraznih bolesti životinja i organizama štetnih za bilje
15. Proizvodnja i stavljanje u promet štetnih sredstava za liječenje životinja
16. Nesavjesno pružanje veterinarske pomoći
17. Pustošenje šuma
18. Promjena vodnog režima
19. Protupravna eksploatacija rudnog blaga
20. Protupravna gradnja

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Informiranje, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

nastavno na Vaš novi zahtjev za pristup informacijama, obavještavamo vas
da će vam odgovor biti dostavljen preporučeno poštom na adresu
Preradovićeva 34, 10 000 Zagreb, s obzirom na količinu podataka koju smo
dobili od nadležne ustrojstvene jedinice, a koju ste zatražili.

 

S poštovanjem,

 

 

[1]1488369328612_PastedImage

Ministarstvo unutarnjih poslova/Ministry of the Interior

Kabinet ministra/Minister's Office

Služba za odnose s javnošću/Public Relations Department

Ulica grada Vukovara 33

Zagreb  10000, Hrvatska

 

Telefon:   +385 1 61 22 353

Faks:         +385 1 61 22 771

E-mail:      [2][e-mail adresa]

                      [3]www.mup.hr 

 

------------------------------------------------------------------------

Šalje: Udruga BIOM <[4][ZPPI #6568 email]>
Poslano: 5. rujna 2018. 9:24
Prima: Pitanja MUP
Predmet: Re: Evidencija o kaznenim djelima protiv okoliša

 

     Za: Pitanja MUP
    
     Poštovana,
    
     potvrđujem primitak odgovora. Puno vam hvala na brzini.
    
     Nastavno na naš zahtjev, zamolio bih vas da nam dostavite iste
     podatke (ukupan broj prijavljenih i razriješenih kaznenih djela,
     koeficijentu razriješenosti i udjelu u ukupnom broju kaznenih djela
     na području RH razvrstanim po policijskim upravama za godine 2015.
     do 2018.) po pojedinim kaznenim djelima iz Glave 20. Kaznena djela
     protiv okoliša iz Kaznenog Zakona (NN br. 125/11, 144/12, 56/15,
     61/15,
     101/17):
    
     1. Onečišćenje okoliša
     2. Ispuštanje onečišćujućih tvari s plovnog objekta
     3. Ugrožavanje ozonskog sloja
     4. Ugrožavanje okoliša otpadom
     5. Ugrožavanje okoliša postrojenjem
     6. Ugrožavanje okoliša radioaktivnim tvarima
     7. Ugrožavanje bukom, vibracijama ili neionizirajućim zračenjem
     8. Uništavanje zaštićenih prirodnih vrijednosti
     9. Uništavanje staništa
     10. Trgovanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
     11. Protuzakonito unošenje u okoliš divljih svojti ili GMO-a
     12. Protuzakoniti lov i ribolov
     13. Ubijanje ili mučenje životinja
     14. Prenošenje zaraznih bolesti životinja i organizama štetnih za
     bilje
     15. Proizvodnja i stavljanje u promet štetnih sredstava za
     liječenje životinja
     16. Nesavjesno pružanje veterinarske pomoći
     17. Pustošenje šuma
     18. Promjena vodnog režima
     19. Protupravna eksploatacija rudnog blaga
     20. Protupravna gradnja
    
     S poštovanjem,
     Udruga BIOM
    
    

prikazati citirane dijelove