Financijski izvještaji Grada Pule za 2015. g. u strojno čitljivom obliku

Zahtjev za pristup informacijama od Goran Matić za Grad Pula

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Pula

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, članak 10. stavak 1., koji propisuje da su (između ostalog) financijske izvještaje tijela javne vlasti obvezna na svojim internetskim stranicama objavljivati u "strojno čitljivom obliku", molim da mi se dostave sljedeće informacije, odnosno dokumenti u strojno čitljivom obliku:

1) Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. - 31. prosinac 2015.

2) Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječanj 2015. - 31. prosinac 2015.

3) Bilanca - stanje na dan 31. prosinac 2015.

4) Izveštaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

5) Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2015. godine

6) Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Naime, PDF format u kojem su navedeni dokumenti objavljeni nije "strojno čitljiv format", a u ovom obliku skeniranog dokumenta čak nije niti pretraživ.

Kao način dostave, molim objavu dokumenata na službenim stranicama Grada Pule, u skladu sa Zakonom.

Unaprijed zahvaljujem!

S poštovanjem,
Goran Matić
Zelena Istra
koordinator projekta "Participativno budžetiranje: građani nadziru lokalni proračun"

Ljiljana Ribarić, Grad Pula

1 privitaka

_______________________________________________________
Za: Grad Pula Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, Ä lanak
10. stavak 1., koji propisuje da su (izmeÄ u ostalog) financijske
izvjeĹĄtaje tijela javne vlasti obvezna na svojim internetskim stranicama
objavljivati u "strojno Ä itljivom obliku", molim da mi se dostave
sljedeÄ e informacije, odnosno dokumenti u strojno Ä itljivom obliku: 1)
IzvjeĹĄtaji proraÄ una, proraÄ unskih i izvanproraÄ unskih korisnika za
razdoblje: 1. sijeÄ anj 2015. - 31. prosinac 2015. 2) IzvjeĹĄtaj o
prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. sijeÄ anj
2015. - 31. prosinac 2015. 3) Bilanca - stanje na dan 31. prosinac 2015.
4) IzveĹĄtaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za
razdoblje 1. sijeÄ nja do 31. prosinca 2015. godine 5) IzvjeĹĄtaj o
obvezama za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2015. godine 6)
IzvjeĹĄtaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1.
sijeÄ nja do 31. prosinca 2015. godine Naime, PDF format u kojem su
navedeni dokumenti objavljeni nije "strojno Ä itljiv format", a u ovom
obliku skeniranog dokumenta Ä ak nije niti pretraĹživ. Kao naÄ in dostave,
molim objavu dokumenata na sluĹžbenim stranicama Grada Pule, u skladu sa
Zakonom. Unaprijed zahvaljujem! S poĹĄtovanjem, Goran MatiÄ Zelena Istra
koordinator projekta "Participativno budĹžetiranje: graÄ ani nadziru
lokalni proraÄ un"
------------------------------------------------------------------- U roku
15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu. Taj se rok
moĹže produĹžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba obavijestiti
podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje zahtjeva. Ako je zahtjev
nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne vlasti treba pozvati podnositelja
da ga ispravi u roku 5 dana. Molimo koristite ovu adresu e-poĹĄte za sve
odgovore na ovaj zahtjev: [ZPPI #1047 email] Je
li [Grad Pula e-mail za zahtjeve] pogreĹĄna adresa za pristup informacijama zahtjeve za
Grad Pula? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeÄ i ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change request/new?body=grad pula Izjava o
odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit Ä e objavljen na
internetu. NaĹĄa politika zaĹĄtite privatnosti i autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers Ukoliko Vam je, kao sluĹžbeniku
za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na
stranicama VaĹĄeg tijela javne vlasti posveÄ enim pravu na pristup
informacijama postavite poveznicu do nas.

prikazati citirane dijelove

Eva Barbir, Grad Pula

1 privitaka

poštovani gosp.matić
u vezi vašeg zahtjeva od 29.03.2016. godine prosljeđujemo vam informaciju
nadležnog upravnog odjela za financije i opću upravu
s poštovanjem
službenik za informiranje
Grad Pula-Pola
Eva Barbir
052/371 715

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
štampati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Grad
Pula-Pola ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću
netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci. Stajališta
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Grada
Pula-Pola. Hvala!
  Molimo da ne ispisujete ovaj e-mail ukoliko zaista nije potrebno.

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. City of Pula-Pola does not take
any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data
contained in this e-mail. The opinions expressed in this e-mail do not
necessarily reflect the official positions of the City of Pula-Pola. Thank
you!
  Please, don't print this e-mail unless you really need to.

1 privitaka

poštovani gosp.matić
u vezi vašeg zahtjeva od 29.03.2016. godine prosljeđujemo vam informaciju
nadležnog upravnog odjela za financije i opću upravu
s poštovanjem

s poštovanjem,
službenik za informiranje
Grad Pula-Pola
Eva Barbir
052/371 715

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
štampati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Grad
Pula-Pola ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću
netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci. Stajališta
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Grada
Pula-Pola. Hvala!
  Molimo da ne ispisujete ovaj e-mail ukoliko zaista nije potrebno.

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. City of Pula-Pola does not take
any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data
contained in this e-mail. The opinions expressed in this e-mail do not
necessarily reflect the official positions of the City of Pula-Pola. Thank
you!
  Please, don't print this e-mail unless you really need to.

Za: Eva Barbir

Poštovana,

najljepša hvala na dostavljenoj informaciji. Nadamo se kako će ubuduće Grad proaktivno podatke objavljivati u strojno čitljivim formatima, od čega i gradska uprava i građani imaju brojne koristi.

S poštovanjem,
Goran Matić