Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Gunja

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Marijan Vareševac, Općina Gunja

1 privitaka

Poštovana,

U prilogu Vam dostavljamo odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama.

S poštovanjem,

Općina Gunja
Službenik za informiranje
Marijan Vareševac

prikazati citirane dijelove

Marijan Vareševac, Općina Gunja

3 privitaka

Poštovani,

 

Sukladno Vašem upozorenju od 23.05.2018.g. vezano za odgovor na zahtjev za
pristup informacijama predstavnice Melise Skender,

u prilogu mail-a dostavljamo Vam izvješće s dokazima o postupanju,
presliku pravnog akta i dokaz o dostavi istog podnositeljici predstavke.

 

S poštovanjem,

 

Općina Gunja

Povjerenik za informiranje

Marijan Vareševac

 

 

From: Povjerenik za informiranje - Pisarnica
[mailto:[e-mail adresa]]
Sent: Tuesday, May 29, 2018 3:09 PM
To: [Općina Gunja e-mail za zahtjeve]
Cc: [e-mail adresa]
Subject: 008-03/17-01/393

 

 

 

Poštovani,

 

U privitku Vam dostavljam obavijest Povjerenice za informiranje.

 

Lijep pozdrav!

 

Pisarnica

[1]logo

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Jurišićeva 19

10000 Zagreb, Hrvatska

 

 

References

Visible links
1. http://www.pristupinfo.hr/