Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Kloštar Podravski

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Općina Kloštar Podravski

Poštovana,

Općina Kloštar Podravski je tijekom 2016. i 2017.g imala slijedeće
medijske ugovore:

2016.g. utrošena sredstva su slijedeća:

- Radio Đurđevac-8.000,00 kuna

-Radio Pitomača-12.500,00 kuna

- Plan Media- 36.000,00 kuna.

2017.g.

-Radio Đurđevac-6.000,00 kn bez PDV-a

-Plan Media-28.800,00 kn bez PDV-a

-Radio Đurđevac-8.000,00 kn.

plaćeno je iz proračunske stavke usluge promidžbe i informiranja.

donacija prema medijima nije bilo.

S poštovanjem

--
Općina Kloštar Podravski
Kralja Tomislava 2
48362 Kloštar Podravski
Tel: 048/816 066

---
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.
https://www.avast.com/antivirus

Nataša Martinčević, Općina Kloštar Podravski

1 privitaka

  • Attachment

    sretan uskrs opcina klostar podravski.jpg

    176K Download

--
Nataša Martinčević, struč.spec.admin.publ.
Pročelnica JUO

Općina Kloštar Podravski
Kralja Tomislava 2
 48362 Kloštar Podravski
Tel: 048/816 066

---
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.
https://www.avast.com/antivirus