Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Pićan

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Opcina Pican, Općina Pićan

2 privitaka

Poštovani/a,
Općina Pićan je tijekom 2016.i 2017.g. imala i ima sklopljene ugovore sa
slijedećim medijima: Radio Istrom, Vlačić & Čakić i IA media za koje Vam
u privitku šaljemo scan ugovora.

S poštovanjem,
                                 Općina Pićan

prikazati citirane dijelove