Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Tompojevci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Općina Tompojevci

Poštovani,

sukladno traženju dostavljam slijedeće informacije:

Popis medija za 2016 godinu - proračunska stavaka - pozicija 36, 37 i
444-3233 (usluge promidžbe i informiranja)

1. VTV d.o.o. za proizvodnju, prijenos i emitiranje televizijskog programa,
Vinkovci, Trg dr. F. Tuđmana 2
- Ugovor o poslovnoj suradnji, sklopljen 30.04.2015. za period od 01.05. -
29.02.2016. na iznos od 10.000,00 kn bez PDV-a - usluge snimanja i montaže i
reportaža o radu Općine - plaćeno 2.500,00 kn s PDV-om.
- izrada reportaže za dan Općine Tompojevci - 21.05.2016. - plaćeno na
temelju fakture 2.500,00 kn
2. Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije - objava akata u
digitalnom i papirnatom obliku, plaćeno na temelju fakture 6.375,00 kn
3. Tiskarski obrt ZEBRA Gundulićeva 42, 32100 VINKOVCI - tiskanje službenog
glasila - "Tompojevački glasnik" - plaćeno na temelju fakture 495,00 kn
4. Narodne novine, Zagreb - objava natječaja za koncesiju - dimnjačarske
usluge , plaćeno na temelju fakture 1.900,00 kn
5. Obrt IKONA, Vinkovci - održavanje web stranice, plaćeno na temelju
fakture 2.500,00 kn.

Popis medija za 2017. godinu - proračunska stavka - pozicija 36 i 37 - 3233
(usluge promidžbe i informiranja)

1. Narodne novine - objava natječaja za koncesiju - odvoz otpada, plaćeno na
temelju fakture 2.181,25 kn
2. VTV d.o.o. Vinkovci, Trg dr. F. Tuđmana 2 - izrada 5 reportaža
(obilježavanje dana stradanja u 5 naselja) - plaćeno na temelju fakture
3.125,00 kn.

S poštovanje,

Kata Cvitković, službenik za informiranje

P.S. molim potvrdu primitka odgovora na zahtjev.

-----Izvorna poruka-----
From: Melisa Skender
Sent: Saturday, October 21, 2017 12:44 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Tompojevci
Subject: Financiranje medija

Za: Općina Tompojevci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #4718 email]

Je li [Općina Tompojevci e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Tompojevci? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Općina Tompojevci

Poštovana,

sukladno traženju dostavljam slijedeće informacije:

Popis medija za 2016 godinu - proračunska stavaka - pozicija 36, 37 i
444-3233 (usluge promidžbe i informiranja)

1. VTV d.o.o. za proizvodnju, prijenos i emitiranje televizijskog programa,
Vinkovci, Trg dr. F. Tuđmana 2
- Ugovor o poslovnoj suradnji, sklopljen 30.04.2015. za period od 01.05. -
29.02.2016. na iznos od 10.000,00 kn bez PDV-a - usluge snimanja i montaže i
reportaža o radu Općine - plaćeno 2.500,00 kn s PDV-om.
- izrada reportaže za dan Općine Tompojevci - 21.05.2016. - plaćeno na
temelju fakture 2.500,00 kn
2. Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije - objava akata u
digitalnom i papirnatom obliku, plaćeno na temelju fakture 6.375,00 kn
3. Tiskarski obrt ZEBRA Gundulićeva 42, 32100 VINKOVCI - tiskanje službenog
glasila - "Tompojevački glasnik" - plaćeno na temelju fakture 495,00 kn
4. Narodne novine, Zagreb - objava natječaja za koncesiju - dimnjačarske
usluge , plaćeno na temelju fakture 1.900,00 kn
5. Obrt IKONA, Vinkovci - održavanje web stranice, plaćeno na temelju
fakture 2.500,00 kn.

Popis medija za 2017. godinu - proračunska stavka - pozicija 36 i 37 - 3233
(usluge promidžbe i informiranja)
1. Narodne novine - objava natječaja za koncesiju - odvoz otpada, plaćeno na
temelju fakture 2.181,25 kn
2. VTV d.o.o. Vinkovci, Trg dr. F. Tuđmana 2 - izrada 5 reportaža
(obilježavanje dana stradanja u 5 naselja) - plaćeno na temelju fakture
3.125,00 kn.

S poštovanje,

Kata Cvitković, službenik za informiranje

P.S. molim potvrdu primitka odgovora na zahtjev.

-----Izvorna poruka-----
From: Melisa Skender
Sent: Saturday, October 21, 2017 12:44 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Tompojevci
Subject: Financiranje medija

Za: Općina Tompojevci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #4718 email]

Je li [Općina Tompojevci e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Tompojevci? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Za: Općina Tompojevci

Poštovana,

potvrđujem da sam primila tražene podatke i zahvaljujem Vam na brzom odgovoru.

S poštovanjem,

Melisa Skender