KLASA: 008-01/23-01/02 URBROJ: 2196-26-01/01-23-2 Poštovani, vezano za Vaš zahtjev od 22.01.2023. godine, a sukladno Zakonu o  pravu na pristup...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Tompojevci prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovana, vezano za Vaš zahtjev od 24.12.2020. godine, a sukladno Zakonu o  pravu na pristup informacijama ( NN br. 25/13 i 85/15), izvješćujem Vas...
Ulaganje u poljoprivrdu
Odgovor Općina Tompojevci prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Poštovani, vezano za vaš zahtjev od 5.02.2018. , a sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN br,. 25/13 i 85/15), dostavljam Vam : 1. Prog...
Uređenje poljskih puteva
Odgovor Općina Tompojevci prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Poštovani, vezano za vaš zahtjev od 21.01.2018. , a sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN br,. 25/13 i 85/15), obavještavam Vas da Opći...
Plan gospodarenja otpadom
Odgovor Općina Tompojevci prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Poštovani, vezano za vaš zahtjev od 21.01.2018. , a sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN br,. 25/13 i 85/15), dostavljam Vam : -Plan...
Cijena vode i odvodnje
Odgovor Općina Tompojevci prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

-----Izvorna poruka-----
Energetska učinkovitost javne rasvjete
Odgovor Općina Tompojevci prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Poštovani, vezano za vaš zahtjev od 04.01.2018. , a sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN br,. 25/13 i 85/15), dostavljam Vam traženu...
Financiranje medija
Dodatna poruka poslana je Općina Tompojevci od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Općina Tompojevci Poštovana, potvrđujem da sam primila tražene podatke i zahvaljujem Vam na brzom odgovoru. S poštovanjem, Melisa Skender
Poštovani, sukladno traženju dostavljam dopunu informacije u svezi iznosa bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinsko...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?