Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Daruvar

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Danijela Havranek, Grad Daruvar

1 privitaka

Poštovana,

u privitku prilažem odgovor na Zahtjev za pristup informacijama kojeg
ste nam uputili, a koji se odnosni na financiranje medija u 2016. i
2017. godini od strane Grada Daruvara.
U slučaju dodatnih informacija stojim na raspolaganju.

Lijep pozdrav,

--
Viša stručna suradnica za
društvene djelatnosti
Danijela Havranek, mag. polit.

Grad Daruvar
Trg kralja Tomislava 14
tel. 043/633-323
mob. 099/7368-619