Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Vrsi

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

2 privitaka

This is the mail system at host imamopravoznati.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Općina Vrsi e-mail za zahtjeve]>: host gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.167.27] said:
550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please
try 550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or
550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at 550 5.1.1
https://support.google.com/mail/?p=NoSuc... g51si2320291wrg.140 - gsmtp
(in reply to RCPT TO command)

Sent request to Općina Vrsi again, using a new contact address.

Općina Vrsi

Poštovana,

Povodom Vašeg zahtjeva za dostavu informacija o financiranju medija, ovim
putem Vas obavještavam da Općina Vrsi tijekom 2016. i 2017. godine nije
sklopila ugovor s medijima o pružanju materijalnih usluga. Isto tako,
Općina Vrsi tijekom 2016. i 2017. godine nije isplaćivala subvencije niti
donacije medijima iz proračuna.

Općina Vrsi je tijekom 2016. godine s pozicije R0024 Usluge promidžbe i
informiranja, na temelju ispostavljenih računa isplatila iznose slijedećim
tvrtkama:
- Narodne novine d.d. ukupan iznos od 5.953,00kn za objavu oglasa za
natječaje
- RTD d.o.o. ukupan iznos od 4.237,50kn za objavu oglasa za javnu raspravu
- Anteni digital j.d.o.o. ukupan iznos od 1875,00kn za objavu čestitki
povodom Dana domovinske zahvalnosti, Dana državnosti i Dana neovisnosti.

Općina Vrsi je tijekom 2017. godine s pozicije R0024 Usluge promidžbe i
informiranja, na temelju ispostavljenih računa isplatila iznose slijedećim
tvrtkama:
- Narodne novine d.d. ukupan iznos od 4.043,75kn za objavu oglasa za
natječaje
- RTD d.o.o. ukupan iznos od 236,56kn za objavu rezultata izbora za
općinskog načelnika
- MV Media Consulting ukupan iznos od 7.125,00kn za usluge informiranja
- Novi radio-Zadar d.o.o. ukupan iznos od 1.087,50 za emitiranje spota.

S poštovanjem,

v.d. Pročelnik JUO
Denis Marić, mag.oec