Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Čavle

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

dolores burić, Općina Čavle

Poštovana,

Obzirom da se trenutno nalazim na bolovanju, umoljavam Vas za produžetak roka kako bi Vam dostavila tražene informacije.

Unaprijed zahvaljujem.

S poštovanjem,

Dolores Burić

prikazati citirane dijelove

Za: dolores burić

Poštovana,

hvala na javljanju, primila na znanje.

S poštovanjem,

Melisa Skender

dolores burić, Općina Čavle

1 privitaka

Poštovana,

 

Dopis u prilogu.

 

S poštovanjem

 

Dolores Burić

Pročelnica Općine Čavle

Čavja 31, 51 219 Čavle

Tel: 051/208 312

Fax: 051/208 311

[broj mobitela]

E-mail: [Općina Čavle e-mail za zahtjeve]