Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Cerna

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

opcina cerna,

Poštovani
vezano za vaš zahtjev za pristup informacijama, dostavljamo vam traženo
-U 2017. godini potpisali smo sa medima dva ugovora o  uslugama i to sa
Hrvatskim radim Županja (15.000,00 kn) i Vinkovačkom televizijom (7.500,00
kuna)
-U 2016. godini takav ugovor potpisali smo samo sa Vinkovačkom televizijom
(24.000,00 kuna)
-Tijekom 2016. i 2017. godine nisu odobravane subvencije niti donacije iz
proračuna  ovakve vrste.
-sredstva su isplaćivana  sa 32339 Usluge promidžbe i informiranja
Molim da potvrdite prijem informacije, hvala
OPĆINA CERNA
VERONIKA TOMLJENOVIĆ
TEL 032 843 794
Dana 23. listopada 2017. u 07:40 Općina Cerna
<[1][Općina Cerna e-mail za zahtjeve]> je napisao/la:

prikazati citirane dijelove