Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Funtana - Fontane

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Sara Klarić, Općina Funtana - Fontane

1 privitaka

Poštovana,

 

nastavno na Vaš Zahtjev za pristup informacijama (KLASA: 008-01/17-01/7,
URBROJ: 15-17-1 od dana 21.10.2017. godine), obavještavam Vas kako je Vaš
Zahtjev usvojen te Vam u privitku ovog e-maila, temeljem članka 23. stavka
1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“,
broj 25/13 i 85/15), dostavljam tražene podatke o financiranju medija iz
proračuna Općine Funtana-Fontane za 2016. i 2017. godinu.

 

Ljubazno Vas molim potvrdu ovog e-maila s privitkom.

 

S poštovanjem,

 

Sara Klarić, mag. oec.

Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti i EU projekte

OPĆINA FUNTANA-FONTANE

HR-52452 Funtana, B. Borisia 2

( 052 445 443

gsm: 091 445 8881

web: [1]www.funtana.hr

* [2][Općina Funtana - Fontane e-mail za zahtjeve]

 

References

Visible links
1. http://www.funtana.hr/
2. mailto:[Općina Funtana - Fontane e-mail za zahtjeve]

Za: Sara Klarić

Poštovana,

potvrđujem primitak i zahvaljujem na brzom odgovoru.

S poštovanjem,

Melisa Skender