Za: Općina Mošćenička Draga

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Silvija Vickić, Općina Mošćenička Draga

Poštovani,

Sukladno Vašem dopisu u nastavku dostavljamo tražene informacije.

Općina Mošćenička Draga nema sklopljene ugovore s medijima već se objave
odnosno informiranje vrše temeljem potreba.

Objave natječaja, obavijesti, javnih poziva i sl. vrše se u lokalnom glasilu
"Novi list", a sukladno općinskim aktima. Objave vezane za javnu nabavu vrše
se u "Narodnim novinama". Općina se ponekad oglašava i u pojedinim brošurama
te na portalu Pod Uckun.net.

Tijekom 2016. godine za navedene aktivnosti utrošeno je ukupno 40.280,00
kuna i to kako slijedi:
- objave vezane uz javnu nabavu u "Narodnim novinama" - 2.850,00 kuna,
isplaćeno s proračunske stavke: Aktivnost A200002 Materijalni rashodi, 3239
ostale usluge, izvor financiranja opći prihodi i primici
- natječaji i obavijesti o natječajima u "Novom listu" - 19.675,00 kuna,
isplaćeno s proračunske stavke: Aktivnost A200002 Materijalni rashodi, 3239
ostale usluge, izvor financiranja opći prihodi i primici
- obavijesti o javnim raspravama vezano uz planove uređenja u "Novom listu"
- 6.630,00 kuna, isplaćeno s proračunske stavke: Aktivnost A200002
Materijalni rashodi, 3239 ostale usluge, izvor financiranja opći prihodi i
primici
- javni pozivi u "Novom listu" - 2.025,00 kuna, isplaćeno s proračunske
stavke: Aktivnost A200002 Materijalni rashodi, 3239 ostale usluge, izvor
financiranja opći prihodi i primici
- osmrtnice u "Novom listu" - 350,00 kuna, isplaćeno s proračunske stavke:
Aktivnost A200002 Materijalni rashodi, 3239 ostale usluge, izvor
financiranja opći prihodi i primici
- oglašavanje u brošuri "Upoznajte medije i mediji u životima naše djece i
obitelji", izdavač Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a, tiskano od strane
trgovačkog društva Terra viridis d.o.o. - 1.750,00 kuna, isplaćeno s
proračunske stavke: Aktivnost A200002 Materijalni rashodi, 3239 ostale
usluge, izvor financiranja opći prihodi i primici
- pokroviteljstvo prilogu "Prvašići" Novog lista - 1.250,00 kuna, isplaćeno
s proračunske stavke: Aktivnost A200002 Materijalni rashodi, 3239 ostale
usluge, izvor financiranja opći prihodi i primici
- prigodna čestitka građanima povodom novogodišnjih blagdana, oglašivač
Radio Bakar - 750,00 kuna, isplaćeno s proračunske stavke: Aktivnost A200002
Materijalni rashodi, 3239 ostale usluge, izvor financiranja opći prihodi i
primici
- reklamiranje i promidžba na internetu na portalu PodUckun.net, dobavljač
RIF marketing Opatija - 5.000,00 kuna, isplaćeno s proračunske stavke:
Aktivnost A100006 Promidžba i informiranje, 3233 usluge promidžbe i
informiranja, izvor financiranja opći prihodi i primici.

U 2017. godini do dana 31. listopada 2017. godine za navedene aktivnosti
utrošeno je ukupno 31.305,00 kuna i to kako slijedi:
- natječaji i obavijesti o natječajima u "Novom listu" - 10.725,00 kuna,
isplaćeno s proračunske stavke: Aktivnost A200002 Materijalni rashodi, 3239
ostale usluge, izvor financiranja opći prihodi i primici
- obavijesti o javnim raspravama vezano uz planove uređenja u "Novom listu"
- 2.632,50 kuna, isplaćeno s proračunske stavke: Aktivnost A200002
Materijalni rashodi, 3239 ostale usluge, izvor financiranja opći prihodi i
primici
- javni pozivi u "Novom listu" - 2.182,50 kuna, isplaćeno s proračunske
stavke: Aktivnost A200002 Materijalni rashodi, 3239 ostale usluge, izvor
financiranja opći prihodi i primici
- osmrtnice u "Novom listu" - 700,00 kuna, isplaćeno s proračunske stavke:
Aktivnost A200002 Materijalni rashodi, 3239 ostale usluge, izvor
financiranja opći prihodi i primici
- obavijesti građanima u "Novom listu" - 1.012,50 kuna, isplaćeno s
proračunske stavke: Aktivnost A200002 Materijalni rashodi, 3239 ostale
usluge, izvor financiranja opći prihodi i primici
- oglašavanje u brošuri "Droge, ovisnost i mladi", izdavač IPA Hrvatska
sekcija, tiskano od strane trgovačkog društva IV Nakladništvo d.o.o. -
2.487,50 kuna, isplaćeno s proračunske stavke: Aktivnost A200002 Materijalni
rashodi, 3239 ostale usluge, izvor financiranja opći prihodi i primici
- oglašavanje u brošuri "Izazovi odrastanja", izdavač Nezavisni sindikat
djelatnika MUP-a, tiskano od strane trgovačkog društva Terra viridis d.o.o.
- 1.750,00 kuna, isplaćeno s proračunske stavke: Aktivnost A200002
Materijalni rashodi, 3239 ostale usluge, izvor financiranja opći prihodi i
primici
- reklamiranje i promidžba na internetu na portalu PodUckun.net, dobavljač
RIF marketing Opatija - 5.000,00 kuna, isplaćeno s proračunske stavke:
Aktivnost A100006 Promidžba i informiranje, 3233 usluge promidžbe i
informiranja, izvor financiranja opći prihodi i primici
- objave vezane uz lokalne izbore 2017. u "Novom listu" - 4.815,00 kuna,
isplaćeno s proračunske stavke: Aktivnost A100301 Lokalni zbori, 3233 usluge
promidžbe i informiranja, izvor financiranja opći prihodi i primici.

Što se tiče službenih novina Općina Mošćenička Draga izdaje vlastite
službene novine te nema potrebe korištenja usluga medija.

U 2016. i u 2017. godini Općina Mošćenička Draga nije dodjeljivala
subvencije i donacije medijima.

Za sve daljnje informacije stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,

Općina Mošćenička Draga
Jedinstveni upravni odjel
Pročelnica
Sanja Filčić, dipl. iur.

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org