Financiranje medija

Melisa Skender je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Općina Sveti Lovreč kao dio skupine poslane na 569 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Sveti Lovreč

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Poropat Greis, Općina Sveti Lovreč

Poštovana,

Sukladno Vašem zahtjevu od 21. listopada 2017. godine dostavljam vam tražene informacije.

1. Općina Sv. Lovreč je tijekom 2016. godine sklopila ugovor o poslovnoj suradnji radi medijske promidžbe manifestacija i ostalih događaja
u organizaciji Općine Sv. Lovreč sa CIK "DR. BOŽO MILANOVIĆ" d.o.o.-Radio Istra. Vrijednost ugovora je iznosila 8.354,00kn uvećano za PDV i isplaćena je iz Programa 2101,
Aktivnost: 1-Administrativno , tehničko i stručno osoblje-JUO, Ostale usluge promidžbe i informiranja
U 2017. godini Općina Sv. Lovreč nije sklapala nikakav ugovor s medijima.
2. Tijekom 2016. i 2017. godine Općina Sv. Lovreč nije medijima davala nikakve subvencije niti donacije iz svog proračuna.

Službenica za informiranje
Greis Poropat

prikazati citirane dijelove