Financiranje medija

Melisa Skender je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Općina Sveti Lovreč kao dio skupine poslane na 569 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Sveti Lovreč

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Poropat Greis, Općina Sveti Lovreč

Poštovana,

Sukladno Vašem zahtjevu od 21. listopada 2017. godine dostavljam vam tražene informacije.

1. Općina Sv. Lovreč je tijekom 2016. godine sklopila ugovor o poslovnoj suradnji radi medijske promidžbe manifestacija i ostalih događaja
u organizaciji Općine Sv. Lovreč sa CIK "DR. BOŽO MILANOVIĆ" d.o.o.-Radio Istra. Vrijednost ugovora je iznosila 8.354,00kn uvećano za PDV i isplaćena je iz Programa 2101,
Aktivnost: 1-Administrativno , tehničko i stručno osoblje-JUO, Ostale usluge promidžbe i informiranja
U 2017. godini Općina Sv. Lovreč nije sklapala nikakav ugovor s medijima.
2. Tijekom 2016. i 2017. godine Općina Sv. Lovreč nije medijima davala nikakve subvencije niti donacije iz svog proračuna.

Službenica za informiranje
Greis Poropat

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org