Za: Grad Ivanić-Grad

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Tihana Vuković Počuč, Grad Ivanić-Grad

Poštovani,

Temeljem Vašeg zahtjeva od 21. listopada 2017. za pristup informacijama, a sukladno čl. 17. st. 1.) toč. 2. alineja 4 i 5, te stavku 2.) Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13, 85/15 ) u privitku dostavljamo Vam link na stranicu Grada Ivanić-Grada na kojemu je objavljen registar zaključenih ugovora Grada Ivanić-Grada za 2015. i 2016. godinu http://www.ivanic-grad.hr/dokumenti-grad... u kojemu se nalaze i ugovori zaključeni u svrhu informiranja o aktivnostima Grada Ivanić-Grada u medijima. Popis ugovora za 2017. godinu je u izradi, a objavljuje se na stranicama Grada u siječnju za proteklu godinu.
Također, u privitku dostavljamo Vam link na stranicu Grada s izvršenjem po stavkama proračuna http://www.ivanic-grad.hr/dokumenti-grad... u kojima se nalazi i proračunska stavka usluge promidžbe i informiranja.

Temeljem mišljenja Ministarstva financija Republike Hrvatske od 25. srpnja 2007. godine, Klasa: 410-01/07-01/1928 u obliku dotacija Obiteljskom radiu Ivanić isplaćuju se sredstva za praćenje rada korisnika Proračuna ( Gradske zajednice sportskih udruga Grada Ivanić-Grada, Zajednice tehničke kulture Grada Ivanić-Grada, Vatrogasne zajednice Grada Ivanić-Grada, Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad, Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, Dječjeg vrtića Ivanić-Grad, Muzeja Ivanić-Grada, Knjižnice Ivanić-Grad, osnovnih i srednje škola na području Grada, te udruga koje se financiraju iz proračuna Grada Ivanić-Grada ), a vidljiva su u izvršenju proračuna Grada po programskoj klasifikaciji za koji također dostavljamo poveznicu na stranicu Grada : http://www.ivanic-grad.hr/dokumenti-grad....

S poštovanjem,

Službenica za informiranje:

Tihana Vuković Počuč, dipl.iur.
Voditeljica Odsjeka za poslove
Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Grad Ivanić-Grad
Upravni odjel za lokalnu samoupravu,
Pravne poslove i društvene djelatnosti
Park hrvatskih branitelja 1
HR- 10310 Ivanić-Grad

tel +385 (0)1 2831 386
fax +385 (0)1 2881 678
[Grad Ivanić-Grad e-mail za zahtjeve]
www.ivanic-grad.hr

prikazati citirane dijelove

Za: Tihana Vuković Počuč

Poštovana,

zahvaljujem na poslanim linkovima i molim dopunu informacije budući u registru ugovora nisu navedeni ugovoreni godišnji iznosi, a u proračunu nema navedenih medija s kojima su sklapani ugovori.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Tihana Vuković Počuč, Grad Ivanić-Grad

Poštovana,

Niže navedeno dopunjujem traženu informaciju s popisom zaključenih ugovora za koje se plaćanje vrši iz proračunske stavke R0009 - Ostale usluge promidžbe i informiranja:

1.) FEROTEHNIK d.o.o. ( praćenje aktivnosti Grada na portalu www.volimivanic.info ) zaključen za razdoblje 01.01.-31.12.2016. - mjesečni iznos po ugovoru 4.166,66 kn + PDV
2.) KRIJAS d.o.o. ( praćenje aktivnosti Grada, emisije u programu Jabuke TV ) zaključen za razdoblje 01.01.-31.12.2016. - mjesečni iznos po ugovoru 9.583,00 kn + PDV
3.) LUX LUCIS, vl. Ana Krpan ( izrada objava za nacionalne i lokalne medije vezano za predstavljanje projekata Grada u medijima i na službenoj stranici Grada ) - zaključen za razdoblje 09.03.-31.06.2016. - mjesečni iznos 7.500,00 kn + PDV
4.) CIUDAD d.o.o. ( izrada analiza i promocija komparativnih prednosti Grada na portalu Gradonačelnik.hr ) - zaključen za razdoblje 01.06.-31.12.2016.-mjesečni iznos po ugovoru 2.000,00 kn + PDV
5.) OBITELJSKI RADIO IVANIĆ- Ugovor o nakladničkoj djelatnosti u iznosu od 46.000,00 kn ( izrada, distribucija i tisak Ivanićkog glasnika )
6.) SRAKA d.o.o. - oglasni prostor u časopisu Otok Ivanić, plaćeno putem narudžbenice 5 X po 875,00 kn

Tisak službenog glasnika plaćanje izvršeno s proračunske stavke R006-2 - Službeni glasnik, stručna literatura, knjige.
U 2016. temeljem narudžbenice plaćene fakture za tisak Službenog glasnika u slijedećim iznosima ( ovisno o broju stranica glasnika ):
1.) račun 16.02.2016. - 6.270,00 kn
2.) račun 26.04.2016. - 3.850,00 kn
3.) račun 24.05.2016. - 9.750,00 kn
4.) račun 25.07.2016. - 1.870,00 kn
5.) račun 25.07.2016. - 3.850,00 kn
6.) račun 15.09.2016. - 4.620,00 kn
7.) račun 02.12.2016.- 4.290,00 kn

S poštovanjem,

Tihana Vuković Počuč, dipl.iur.
Voditeljica Odsjeka za poslove
Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Grad Ivanić-Grad
Upravni odjel za lokalnu samoupravu,
Pravne poslove i društvene djelatnosti
Park hrvatskih branitelja 1
HR- 10310 Ivanić-Grad

tel +385 (0)1 2831 386
fax +385 (0)1 2881 678
[Grad Ivanić-Grad e-mail za zahtjeve]
www.ivanic-grad.hr

prikazati citirane dijelove

Tihana Vuković Počuč, Grad Ivanić-Grad

1 privitaka

Poštovana,

 

Niže navedeno dopunjujem traženu informaciju za 2017. g. s popisom
zaključenih ugovora za koje se plaćanje vrši iz proračunske stavke R0009 -
Ostale usluge promidžbe i informiranja:

 

1.)    FEROTEHNIK d.o.o. ( praćenje aktivnosti Grada na portalu
[1]www.volimivanic.info ) zaključen za razdoblje  01.01.-30.06.2017.  -
mjesečni iznos po ugovoru 4.166,66 kn + PDV

2.)    FEROTEHNIK d.o.o. ( praćenje aktivnosti Grada na portalu
www.volimivanic.info ) zaključen za razdoblje  01.09.-31.12.2017.  -
mjesečni iznos po ugovoru 4.166,66 kn + PDV

3.)     KRIJAS d.o.o. ( praćenje aktivnosti Grada, emisije u programu
Jabuke TV ) zaključen za razdoblje 01.01.-30.06.2017. - mjesečni iznos po
ugovoru 9.583,00 kn + PDV

4.)    KRIJAS d.o.o. ( praćenje aktivnosti Grada, emisije u programu
Jabuke TV ) zaključen za razdoblje 01.09.-31.12.2017. - mjesečni iznos po
ugovoru 9.583,00 kn + PDV

5.)    NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o. ( praćenje aktivnosti Grada, emisije u
programu Mreže TV ) zaključen za razdoblje  01.01.-31.12.2017.  - mjesečni
iznos po ugovoru 5.033,33 kn + PDV

6.)    WAVES KOMUNIKACIJE d.o.o. ( izrada objava za nacionalne i lokalne
medije vezano za predstavljanje projekata Grada u medijima i na službenoj
stranici Grada ) - zaključen za razdoblje 15.02.-31.12.2017. - mjesečni
iznos 3.409,09 kn + PDV

7.)    OBITELJSKI RADIO IVANIĆ- Ugovor o nakladničkoj djelatnosti u iznosu
od 18.000,00 kn po broju i tisku ( izrada, distribucija i tisak Ivanićkog
glasnika )

8.)    VEČERNJI LIST d.o.o. – Ugovor o poslovnoj suradnji ( priprema,
organizacija i provedba aktivnosti vezano uz manifestacije Poslovnog
uzleta i Festivala poduzetništva, obrta i OPG-ova – 07.04.-08.04.2017. –
iznos 40.000,00 kn + PDV

9.)    CIUDAD d.o.o. ( izrada analiza i promocija komparativnih prednosti
Grada na portalu Gradonačelnik.hr ) - zaključen za razdoblje
01.06.-30.06.2017.-mjesečni iznos po ugovoru 2.000,00 kn + PDV

10.) SRAKA d.o.o. - oglasni prostor u časopisu Otok Ivanić, plaćeno putem
narudžbenice 9 X po 875,00 kn + oglasno reklamni prostor 1 x 3.500,00 kn

 

Tisak službenog glasnika  plaćanje izvršeno s proračunske stavke R006-2 -
Službeni glasnik, stručna literatura, knjige.

U 2017. temeljem narudžbenice plaćene fakture za tisak Službenog  glasnika
u slijedećim iznosima ( ovisno o broju stranica glasnika ):

1.) račun 16.02.2016. - 4.162,50 kn

2.) račun 26.04.2016. - 9.787,50 kn

3.) račun 24.05.2016. - 10.912,50 kn

 

S poštovanjem,

 

Službenica za informiranje:

 

Tihana Vuković Počuč, dipl.iur.

Voditeljica Odsjeka za poslove

Gradskog vijeća i Gradonačelnika

  

[2]Opis: grbGrad Ivanić-Grad

Upravni odjel za lokalnu samoupravu,

Pravne poslove i društvene djelatnosti

Park hrvatskih branitelja 1

HR- 10310 Ivanić-Grad

 

tel +385 (0)1 2831 386

fax +385 (0)1 2881 678

[3][Grad Ivanić-Grad e-mail za zahtjeve]

[4]www.ivanic-grad.hr

 

References

Visible links
1. http://www.volimivanic.info/
3. mailto:[Grad Ivanić-Grad e-mail za zahtjeve]
4. http://www.ivanic-grad.hr/

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org