Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Crikvenica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Melanija Milat Ružić, Grad Crikvenica

1 privitaka

  • Attachment

    Odgovor na zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama Melisa Skender.pdf

    556K Download View as HTML

Poštovana,
u privitku Vam dostavljam odgovor na Vaš Zahtjev za pristup informacijama .
S poštovanjem,

Službenica za informiranje
                                                             Melanija  Milat-Ružić, univ. spec. oec.              
                                                              Grad Crikvenica
                                                              Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu
                                                              T: +385 (0)51 455 405
                                                              F:  +385 (0)51 242 009
                                                              e-mail: [e-mail adresa]

prikazati citirane dijelove