Financiranje medija

Zahtjev za pristup informacijama od Novak S. za Grad Gospić

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Gospić

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

- Popis medija s kojima su tijekom 2019. i 2020. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.

- Popis medija koji su tijekom 2019. i 2020. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

-Popis firmi s kojima su u 2019. i 2020. godini sklopljeni ugovori o obavljanju marketinških usluga koje ne spadaju pod usluge informiranja.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 8 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,
S.Novak

Tajništvo Grada Gospića, Grad Gospić

1 privitaka

Poštovani,

u privitku Vam dostavljamo odgovor na Zahtjev temeljen na Zakonu o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje

Slaven Stilinović, dipl.ing.

prikazati citirane dijelove