Financiranje medija

Novak S. je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Turistička zajednica grada Gospića

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Turistička zajednica grada Gospića

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

- Popis medija s kojima su tijekom 2019. i 2020. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.

- Popis medija koji su tijekom 2019. i 2020. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

-Popis firmi s kojima su u 2019. i 2020. godini sklopljeni ugovori o obavljanju marketinških usluga koje ne spadaju pod usluge informiranja.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,
S.Novak

Maja Strilić, Turistička zajednica grada Gospića

Poštovani,

Temeljem vašeg upita od 26.08.2020. upućen prema Turističkoj zajednici grada Gospića ovim putem vam dostavljamo odgovore na ista :

- Dakle TZG Gospića Nema sklopljen ugovor za usluge informiranja sa niti jednim medijem

U 2019. godini ostvarili smo suradnji i oglašavali se putem slijedećih medija :
1. Nova tv, emisija Coolturist, promocija u emisiji 12.10.2019. ( plaćeno 10.000,00 kn ; vlastita sredstva )
2. Prilika Like j.d.o.o , Usluga Prosinac u Gospiću ( 45.362,50 ; Sredstva iz proračuna grada Gospića)
3. Portal Lika online, objava i najava manifestacije Tesla Power of lights 2.500,00 kn ; vlastita sredstva)
4. Nick M j.d.o.o., medijsko praćenje manifestacije Tesla power of lights 2.500,00 kn ; vlastita sredstva )
5. Prilika Like j.do.o.o Oglašavanje Tesla power of lights 3.937,50 kn ; vlastita sredstva)
6. Info Lab Mediji, pretplata na časopis Turizam info, uključuje 8 brojeva ( 245,00 kn ; vlastita sredstva)
7. Facebook , plaćeni oglasi ( 980,00 kn, plaćeni oglasi, vlastita sredstva)

U 2020. godini ostvarili smo suradnji i oglašavali se putem slijedećih medija :
1. Brandiac komunikacije d.o.o , usluga Hodajuće reklame , 8 dana, u kampanji Lika je Lik Zagreb,(6.250,00 kn, vlastita sredstva)
2. Hanza medija d.o.o , PR članak Biciklističke rute, oglas Glorija hr. ( 3.750,00 kn ; vlastita sredstva)
3. Večernji list, usluga članak Lika je Lik ( 3.000,00 kn ; vlastita sredstva)
4. Facebook, plaćeni oglasi za kampanju Lika je Lik (293,00 kn ; vlastita sredstva)

Napominjemo da su navedeni računu pohranjeni u Turističkom uredu turističke zajednice grada Gospića i dostupni su za pregled uz prethodnu najavu.

Obrazloženje : Turistička zajednica prema zakonu o Turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog turizma ostvaruje prihode od vlastitih sredstva , a to su boravišna pristojba i turistička članarina , te sredstva iz Proračuna grada Gospića.

Za sve ostale informacije ili bilo kakve nejasnoće stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,

Turistička zajednica Grada Gospića
Bana I. Karlovića 1
53000 Gospić
Telefon: +385 (0)53 560 752
Fax: +385 (0)53 574 784
Email: [Turistička zajednica grada Gospića e-mail za zahtjeve]
Web: www.visitgospic.com
OIB: 00941718775

Direktor: Maja Strilić, struč.spec.oec

prikazati citirane dijelove