Za: Grad Kutina

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Bernarda Grdić, Grad Kutina

Poštovana,

vaš je mail zaprimljen i odgovor ćete dobiti u zakonskom roku.

Srdačan pozdrav,

Stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću
Bernarda Grdić, bacc.admin.publ.

Grad Kutina
Trg kralja Tomislava 12
44320 Kutina
Tel: 044 692 012
Fax: 044 683 463
Gsm: 099 3999 514
Web: www.kutina.hr

prikazati citirane dijelove

Bernarda Grdić, Grad Kutina

12 privitaka

Poštovana,

u privitku izvolite kopije ugovora iz 2016. i 2017. godine kao odgovor na Vaš upit temeljen na Zakonu o pravu na pristup informacijama a vezano za financiranje medija.
U nastavku izvolite proračunske stavke iz kojih su ugovori plaćeni za 2016. i 2017. godinu.

PROGRAM 1007 INFORMIRANJE
Aktivnost A100001 DONACIJE ZA RAD MEDIJA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
381 Tekuće donacije
R0045 3811 Informiranje - radio i Moslavački list
R0046 3811 Informiranje - NET
R0047 3811 Moslavački list - aktualni sat
R0048 3811 Moslavački list - službene novine
R0049 3811 Radio Quirinus
Aktivnost A100002 INFORMIRANJE GRAĐANA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
R0050 3299 Dodatno informiranje

Ugovori sa Quintana komunikacijama su plaćeni sa stavke: Intelektualne i osobne usluge.
Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
R0029 3237 Intelektualne i osobne usluge

Ugovor sa Svijet promocije iz 2016. je išao sa stavke
R0050 3299 Dodatno informiranje.

S poštovanjem,

Stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću
Bernarda Grdić, bacc.admin.publ.

Grad Kutina
Trg kralja Tomislava 12
44320 Kutina
Tel: 044 692 012
Fax: 044 683 463
Gsm: 099 3999 514
Web: www.kutina.hr

prikazati citirane dijelove

Bernarda Grdić, Grad Kutina

1 privitaka

Poštovana,

naknadnim pregledom primijetila sam da vam nisam priložila Ugovor sa S-TEL- Radio Quirinus iz 2016. godine .

Srdačan pozdrav,

Stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću
Bernarda Grdić, bacc.admin.publ.

Grad Kutina
Trg kralja Tomislava 12
44320 Kutina
Tel: 044 692 012
Fax: 044 683 463
Gsm: 099 3999 514
Web: www.kutina.hr

prikazati citirane dijelove

Za: Grad Kutina

Poštovana,

zahvaljujem na dostavljenim ugovorima i molim dopunu po sljedećim ugovorima:
MOSLAVAČKI LIST:
- ugovor o tiskanju i distribuciji za 2016. i 2017. godinu - godišnji iznos isplaćen za svaku godinu kako prilikom računanja 205kn x broj stranica službenog lista ne bih dobila pogrešan godišnji iznos isplaćen iz gradskog proračuna temeljem ugovora
- ugovori s Moslavačkim listom za praćenje Aktualnog sata za 2016. i 2017. godinu - godišnji iznos isplaćen za svaku godinu kako prilikom računanja 1.000kn x broj održanih sjednica Gradskog Vijeća Grada Kutine ne bih dobila pogrešan podatak
- ugovor o dotaciji Moslavačkom listu u 2016. godini nema naveden iznos

S poštovanjem,

Melisa Skender

Bernarda Grdić, Grad Kutina

1 privitaka

Poštovana,

Izvolite Ugovor o dotaciji Moslavačkom listu iz 2016. Ispričavam se zbog greške, ubacila sam krivi ugovor....
Ostale podatke ću vam proslijediti čim prije!

Srdačan pozdrav,

Stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću
Bernarda Grdić, bacc.admin.publ.

Grad Kutina
Trg kralja Tomislava 12
44320 Kutina
Tel: 044 692 012
Fax: 044 683 463
Gsm: 099 3999 514
Web: www.kutina.hr

prikazati citirane dijelove

Bernarda Grdić, Grad Kutina

4 privitaka

Poštovana,

U privitku izvolite kartice računa koje sadrže traženu dopunu kao i račune za Aktualni sat u 2017. godini koji su stigli prije 2 tjedna.

Srdačan pozdrav,

Stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću
Bernarda Grdić, bacc.admin.publ.

Grad Kutina
Trg kralja Tomislava 12
44320 Kutina
Tel: 044 692 012
Fax: 044 683 463
Gsm: 099 3999 514
Web: www.kutina.hr

prikazati citirane dijelove

Za: Bernarda Grdić

Poštovana gđo. Grdić,

najljepše zahvaljujem na brzom odgovoru.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org