Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Kraljevica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Ana Prodan, Grad Kraljevica

1 privitaka

Poštovana,

U prilogu dostavljam odgovor na dostavljeni Zahtjev za ostvarivanje prava na
pristup informacijama.

S poštovanjem,

Grad Kraljevica
Ana Prodan Mogorović, dipl.iur.
Samostalni upravni referent za opće i pravne poslove
tel.: (051) 282-465
mob.: (091) 1155772
fax.: (051) 281-419
e-mail: [Grad Kraljevica e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove