Za: Grad Donja Stubica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Siniša Klanjčić, Grad Donja Stubica

Poštovana, temeljem vašeg traženja dostavljamo podatke za Grad Donja Stubicu, kako slijedi:
1. u 2016.god. imali smo sklopljen ugovor s "Zagorskim listom" za objavljivanje oglasa i PR članke na 10.000,00 kn s PDV-om (za 8 mjeseci), te za 2017.god. za iste usluge na 16.250,00 kn s PDV-om (za 12 mjeseci)

2. za 2017.god. imamo sklopljen ugovor s "Zagorje international" za promicanje javnosti ureda u iznosu od 7.500,00 kn s PDV-om za cijelu godinu, dok za 2016.god. nismo imali sklopljen ugovor s navedenom firmom.

3. temeljem suvlasništva u Radio Stubici imamo sklopljen ugovor za 2016.god. na 200.000,00 kn, te za 2017.god. na 160.000,00 kn.

S poštovanjem.
Siniša Klanjčić

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org