Za: Grad Rovinj

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Maria Crnac Rocco, Grad Rovinj

Poštovana gđo Skender,

Molila bi Vas da nadopunite Vaš zahtjev sa podacima iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13, 85/15).

Potvrđujem Vam da ću vam dostaviti informaciju unutar roka od 15 dana.

S poštovanjem,

Maria Črnac Rocco, mag.pol.univ.spec.oecc.
Pročelnica Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika
Capo dell'Ufficio del Consiglio cittadino e del Sindaco
Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika / Ufficio del Consiglio cittadino e del Sindaco
Grad Rovinj-Rovigno / Citta' di Rovinj-Rovigno

Tel: 00385 52 805 230
Fax: 00385 52 830 343
[broj mobitela]
www.rovinj-rovigno.hr

prikazati citirane dijelove

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Čl. 18. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama:

"Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije. ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište."

Za: Maria Crnac Rocco

Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostavit ću odvojeno putem
privatnog emaila, a sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da
želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku
adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim Vas da moje
osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja
odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih
podataka.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Maria Crnac Rocco, Grad Rovinj

Ova je poruka skrivena. TJV nije cenzuriralo adresu i e-mail Molimo kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja. Ako ste predali zahtjev, možete seprijaviti da biste vidjeli poruku.

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Odgovor tijela javne vlasti je sakriven jer nisu cenzurirali osobne podatke (poštansku adresu i e-mail) podnositeljice zahtjeva.

Za: Maria Crnac Rocco

Poštovana,

zahvaljujem na dostavljenom odgovoru, stigao je i poštom, i molim da ga nadopunite godišnjim iznosom za Kinetic 2016. i 2017. godine koji nedostaje.

Puno hvala na pomoći.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Maria Crnac Rocco, Grad Rovinj

Ajoj, oprostite! Očito da mi je promaklo kod slaganja tablice...Tokom dana ću Vam nadopuniti tabelu, pa ću Vam je poslati.

Isprike još jednom,

Maria Črnac Rocco

prikazati citirane dijelove

Maria Crnac Rocco, Grad Rovinj

Ova je poruka skrivena. Odgovor tijela javne vlasti je sakriven jer nisu cenzurirali osobne podatke (poštansku adresu i e-mail) podnositeljice zahtjeva. Molimo kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja. Ako ste predali zahtjev, možete seprijaviti da biste vidjeli poruku.

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Odgovor tijela javne vlasti je sakriven jer nisu cenzurirali osobne podatke (adresu i e-mail) podnositeljice zahtjeva.

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org